Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Бланки отчетности / бланки звітності

Форма Ф4-ФСС з ТВП. (Додаток 1 до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового)
[ Скачать с сервера (66.0Kb) ] 18.01.2016, 20:15


Зразок бланку (приклад шаблону) Форми Ф4-ФСС з ТВП. (Додаток 1 до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового):

 

Образец бланка (пример шаблона) Формы Ф4-ФСС з ТВП. (Приложение 1 к Порядку формирования и представления страхователями отчетности по средствам общеобязательного):

 

Додаток 1

до Порядку формування та подання страхувальниками

звітності по коштах загальнообов’язкового державного

соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою

працездатності та витратами, зумовленими похованням

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф4-ФСС з ТВП

 

Застосовується, починаючи зі звіту за I квартал 2012 року.

Звіт складається наростаючим підсумком з початку року
в гривнях з копійками та подається до органів Фонду не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.

 

Найменування страхувальника

 

Реєстраційний номер
страхувальника в органі ФСС з ТВП

 

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб

(реєстраційний номер облікової картки

платника податків або серія та номер

паспорта - для фізичних осіб)

Реєстраційний номер у Державному

реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011)

МФО

п/рахунок

Найменування банку

Місцезнаходження юридичної особи

(місце проживання фізичної особи-підприємця)

 

 

Телефон

 

 

 

ЗВІТ ПО КОШТАХ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ ПОХОВАННЯМ

за

__________________________________

 

(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

І. Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування

Зобов’язання страхувальника на початок року

1

 

Зобов’язання страхувальника згідно
з актами приймання-передавання

2

 

Виправлення помилок минулих років

3

 

Підлягає перерахуванню за результатами перевірок

4

 

Отримано від часткової сплати за путівки

5

 

Отримано від Фонду з початку року, у т. ч.:

6

 

для погашення заборгованості

за Фондом станом на 01.01.2011

7

 

Списано згідно із законодавством

8

 

ВСЬОГО (р. 1 + …+ р. 7 - р. 8)

9

 

Зобов’язання Фонду на кінець звітного періоду
(р. 12 + р. 13 + р. 21 – р. 6), у т. ч.:

10

 

непогашена частина заборгованості,
що мала місце станом на 01.01.2011

11

 

 

Зобов’язання Фонду на початок року

12

 

Зобов’язання Фонду згідно з актами
приймання-передавання

13

 

Перераховано з початку року, у т. ч.:

14

 

заборгованість минулих років та донараховані внески

15

 

суми помилок минулих років

16

 

пені

17

 

штрафів

18

 

неправомірно витрачених коштів

19

 

часткову сплату за путівки

20

 

Витрати з початку року

21

 

ВСЬОГО (р. 12 + р. 13 + р. 14 + р. 21)

22

 

Зобов’язання страхувальника на кінець звітного періоду (р. 1 + …+ р. 5 – р. 8 – р. 14), у т. ч.:

23

 

непогашена частина заборгованості,
що мала місце станом на 01.01.2011

24

 

6

II. Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів Фонду

 

Код рядка

Назва виду
матеріального забезпечення
та соціальних послуг

Витрати Фонду

У тому числі пільги
по допомогах постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Заборгованість
з виплати допомоги

(яка виникла до 01.01.2011)

днів

сума

днів

сума

сума

1

2

3

4

5

6

7

1

По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї)

 

 

 

 

 

2

По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї

 

 

 

 

 

3

По вагітності та пологах

 

 

 

 

 

4

На поховання (кількість виплат, сума)

 

 

 

 

 

5

ВСЬОГО (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)

Х

 

 

 

 

6

Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення (кількість путівок, сума)

 

 

 

 

 

7

Інші витрати (якщо є - додати пояснювальну записку)

 

 

 

 

 

8

РАЗОМ ВИТРАТ (р. 5 + р. 6 + р. 7) = (р. 21 табл. I)

 

 

 

 

 

 

___ __________________ 201__ року

Керівник підприємства, установи, організації _______________ _________________

 

 

(підпис) (П.І.Б.)

М.П.

Головний бухгалтер _________________ _________________

 

(підпис) (П.І.Б.)

 

 

 

 

 

Дата прийняття звіту ___ ________________ 201__ року

 

 

Відповідальна особа органу Фонду, що прийняла звіт ________________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


Нравится? Лайкни!


Категория: Бланки отчетности / бланки звітності | Добавил: advokat
Просмотров: 2269 | Загрузок: 68
Всего комментариев: 0
avatar