Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Бланки отчетности / бланки звітності

Нова форма N 1-ПВ (квартальна) Звіт із праці. Затверджена наказом Держстату N 90 від 10.06.2016
[ Скачать с сервера (91.5Kb) ] 02.02.2017, 10:53


Зразок бланку (форма шаблону) Нової форми N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці". Затверджена наказом Держстату N 90 від 10.06.2016:

Образец бланка (форма шаблона) Новой формы N 1-ПВ (квартальная) "Отчет по труду". Утверждена приказом Госкомстата N 90 от 10.06.2016:

                                                              Ідентифікаційний код ЄДРПОУ                
                                                                                                                                   
Державне статистичне спостереження
                                                                                                                                   
  Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"    
     
                                                                                                                                   
  Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення    
     
                                                                                                                                   

Звіт із праці

                                                за    20__ р.                                            
                                                  (звітний квартал)                                                        
                                                                                                                                   
  Подають: Терміни подання N 1-ПВ
(квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
10.06.2016 N 90
  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних
осіб за переліком, визначеним органами державної статистики
 
- територіальному органу Держстату
не пізніше 7-го
числа місяця,
наступного за
звітним періодом
 
 
 
 
                                                                                                                                   
    Респондент:
    Найменування    
    Місцезнаходження (юридична адреса):    
       
    (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,  
       
       
    N будинку/корпусу, N квартири/офісу)  
       
    Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):    
       
    (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,  
       
       
       
    N будинку/корпусу, N квартири/офісу)  
                                                                                                                                   
  Найменування структурного підрозділу    
     
                                                                                                                                   
  Вид економічної діяльності    
                                                                                                                                   
  Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):    
                                                                                                                                   
     
  (область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)  
     
                                                                                                                                   
  Номер структурного підрозділу              
                                                                         
                                                                                                                                   
  Розділ I. Кількість штатних працівників  
  (осіб (у цілих числах))  
  Назва показників Код
рядка
Усього У т. ч. жінки  
  А Б 1 2  
  Кількість прийнятих штатних працівників 3020      
  Кількість звільнених штатних працівників 3040      
  Кількість звільнених штатних працівників із причини
змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення кількості або штату працівників)
(із ряд. 3040)
3050      
  Кількість звільнених штатних працівників із причини плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, порушення трудової дисципліни, ін.) (із ряд. 3040) 3060      
  Облікова кількість штатних працівників на кінець
звітного періоду
3070      
  Станом на 31 грудня звітного року (раз на рік у звіті за IV квартал)  
  Облікова кількість штатних працівників, прийнятих на умовах неповного робочого дня (тижня) 3080      
  Облікова кількість штатних працівників, які знаходяться у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами  3090      
  Облікова кількість штатних працівників, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством  3100      
                                                                                                                                   
  Розділ II. Втрати робочого часу штатних працівників
  (у цілих числах)
  Назва показників Код
рядка
Люд.год Осіб
  А Б 1 2
  Кількість невідпрацьованого робочого часу через відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) 4080    
  Кількість невідпрацьованого робочого часу через переведення на
неповний робочий день (тиждень) з економічних причин
4090    
  Кількість невідпрацьованого робочого часу через масові невиходи на роботу (страйки) 4100    
  Розділ III. Склад фонду оплати праці штатних працівників
  (тис. грн (з одним десятковим знаком))
  Назва показників Код
рядка
Усього
  А Б 1
  Фонд оплати праці штатних працівників, усього
(ряд. 5020 + ряд. 5030 + ряд. 5060)
5010  
  Фонд основної заробітної плати 5020  
  Фонд додаткової заробітної плати 5030  
  Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів
(із ряд. 5030)
5040  
  Премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні,
щоквартальні) (із ряд. 5030)
5050  
  Виплати, пов'язані з індексацією заробітної плати (із ряд. 5030) 5051  
  Компенсація втрати частини заробітку у зв'язку з порушенням термінів
її виплати (із ряд. 5030)
5052  
  Заохочувальні та компенсаційні виплати 5060  
  Матеріальна допомога (із ряд. 5060) 5070  
  Соціальні пільги, що мають індивідуальний характер (із ряд. 5060) 5080  
  Оплата за невідпрацьований робочий час (із ряд. 5030, 5060) 5090  
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
  Розділ IV. Розподіл штатних працівників за розмірами заробітної плати
                                          за    20__ р.                                        
                                          (останній місяць кварталу)                                        
  (у цілих числах)
  Назва показників Код
рядка
Осіб
  А Б 1
  Кількість штатних працівників, яким оплачено 50 % і більше робочого часу, встановленого на місяць (сума ряд. 6020 - 6120) 6010  
  у тому числі у розмірі, грн: 6020  
  до однієї мінімальної заробітної плати
  від однієї мінімальної заробітної плати до 2000,00 6030  
  від 2000,01 до 3000,00 6040  
  від 3000,01 до 4000,00 6050  
  від 4000,01 до 5000,00 6060  
  від 5000,01 до 6000,00 6070  
  від 6000,01 до 7000,00 6080  
  від 7000,01 до 8000,00 6090  
  від 8000,01 до 10000,00 6100  
  від 10000,01 до 15000,00 6110  
  понад 15000,00 6120  
  Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали норму робочого часу, встановлену на місяць (із рядка 6010) 6130  
  Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму робочого часу, з нарахованою заробітною платою в межах мінімальної (із рядка 6130) 6140  
  Облікова кількість штатних працівників на кінець місяця, яким встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчу від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатної особи 6150  
  Розділ V. Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників
                                                                                                                                   
  Назва показників Код рядка Середньо-
облікова
кількість, осіб
(у цілих числах)
Фонд оплати
праці, тис. грн
(з одним
десятковим
знаком)
Кількість відпрацьованих людино-годин
(у цілих числах)
 
  А Б 1 2 3
  Із середньооблікової кількості штатних працівників:
  жінки  7010      
  працівники, оплата праці яких фінансується коштом державного та місцевого бюджету (заповнюють бюджетні установи (розпорядники бюджетних коштів) 7020      
  Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні):
  зовнішні сумісники 7030      
  працюють за цивільно-правовими договорами 7040    
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
  Розділ VI. Інформація про укладання колективних договорів
  станом на 31 грудня 20__ р.
  (раз на рік у звіті за IV квартал)
  Назва показників Код
рядка
Усього по підприємству включно з даними по структурних підрозділах
  А Б 1
  Кількість укладених та зареєстрованих колективних договорів, од 8010  
  Кількість штатних працівників, які охоплені колективними договорами, осіб
(у цілих числах)
8020  
  Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений
у колективному договорі, грн (із двома десятковими знаками)
8030  
  Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений
у галузевій угоді, грн (із двома десятковими знаками)
8040  
                                                                                                                                   
  Розділ VII. Витрати на утримання робочої сили,
що не входять до складу фонду оплати праці
  за січень - грудень 20__ р.
  (раз на рік у звіті за I квартал)
  Назва показників Код
рядка
Усього по підприємству включно з даними по структурних підрозділах
  А Б 1
  Витрати підприємства на утримання робочої сили, крім тих, які враховані у фонді оплати праці (сума рядків з 9020 до 9060), тис. грн (з одним десятковим знаком) 9010  
  Витрати підприємства на соціальне забезпечення працівників, тис. грн (з
одним десятковим знаком) (із рядка 9010)
9020  
  Витрати підприємства на культурно-побутове обслуговування працівників,
тис. грн (з одним десятковим знаком) (із рядка 9010)
9030  
  Витрати підприємства на забезпечення працівників житлом, тис. грн (з одним
десятковим знаком) (із рядка 9010)
9040  
  Витрати підприємства на професійне навчання, тис. грн (з одним десятковим
знаком) (із рядка 9010)
9050  
  Інші витрати на робочу силу, тис. грн (з одним десятковим знаком) (із рядка 9010) 9060  
  Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства, осіб (у цілих числах) 9070  
                                                                                                                                   
                               
  Місце підпису керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації
                        (П. І. Б.)  
                           
                                                                                                                                   
                               
                                                                                (П. І. Б.)  
  телефон:   факс:    електронна пошта:     

Нравится? Лайкни!


Категория: Бланки отчетности / бланки звітності | Добавил: yurist-online
Просмотров: 2081 | Загрузок: 380
Всего комментариев: 0
avatar