Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Бланки отчетности / бланки звітності

Нова Форма N 34-ОПП. Довідка про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до ЄДР. Додаток 2
[ Скачать с сервера (45.0Kb) ] 10.02.2017, 17:10


Зразок бланку (форма шаблону) нової Форми N 34-ОПП. Довідка про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до ЄДР:

Образец бланка (форма шаблона) новой Формы N 34-ОПП. Справка о постановке на учет налогоплательщика, сведения о которой не подлежат включению в ЕГР:

Додаток 2
до Порядку обліку платників податків і зборів
(пункт 3.10)

 

 

 

Форма N 34-ОПП

 

Лицьовий бік

від "___" ____________ 20__ року N _____________

 

 

ДОВІДКА
про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру*

Повідомляємо, що платник податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (податковий номер або серія та номер паспорта**)

_____________________________________________________________________________________
                                 (повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи))
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                                          (місцезнаходження, місце проживання)
_____________________________________________________________________________________

керівник _____________________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**)

узятий на облік у контролюючих органах
"___" ____________ ____ року за N _____________________

На дату видачі цієї довідки перебуває на обліку у

_____________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування та код контролюючого органу)

_____________________________________________________________________________________

Довідка дійсна до внесення змін у дані, що вказуються у цій довідці, з урахуванням обмеження строку її дії ______________________________
                                (зазначити дату або "необмежено")

 

Начальник підрозділу реєстрації
та обліку платників податків
контролюючого органу

 
 
_____________
(підпис)

 
 
__________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, ця довідка є свідоцтвом про реєстрацію у контролюючому органі.

Ця довідка не видається платникам податків, відомості щодо яких підлягають включенню до Єдиного державного реєстру.

** Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Зворотний бік

 

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ПОЛІВ ДОВІДКИ

1. Рядок "Повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи" заповнюється з урахуванням такого:

1) для договору про спільну діяльність зазначається "Договір про спільну діяльність від ________ N _____ - уповноважена особа ____________________________________";
                                                             (найменування та код за ЄДРПОУ уповноваженої особи)

2) для договору управління майном зазначається "Договір управління майном від ________ N ____ - управитель майна ________________________________";
                                   (найменування та код за ЄДРПОУ управителя майна)

3) для фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, перед прізвищем, ім'ям та по батькові обов'язково вказується вид професійної діяльності, наприклад "Приватний нотаріус", "Адвокат" тощо;

4) для фізичної особи, яка зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, перед прізвищем, ім'ям та по батькові обов'язково вказується "Фізична особа - підприємець" та зазначається вид професійної діяльності, наприклад "Фізична особа - підприємець, адвокат".

2. Якщо юридична особа перебуває у процесі припинення, у рядку "Керівник" перед прізвищем, ім'ям, по батькові та реєстраційним номером облікової картки платника податків (серією та номером паспорта) голови комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора юридичної особи обов'язково вказується відповідно "Голова комісії з припинення" або "Ліквідатор".

3. Після рядка "(найменування та код контролюючого органу)" зазначається:

1) для дипломатичної місії, яка виконує обов'язки податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб, - "як податковий агент щодо сплати податку з доходів фізичних осіб";

2) для постійного представництва нерезидента, що включено до реєстру платників податків - нерезидентів із ознакою платника податку на прибуток, - "як постійне представництво нерезидента".

4. Рядки щодо строку дії довідки за формою N 34-ОПП заповнюються з урахуванням такого:

1) для фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, зазначається строк, якщо такий строк вказаний у свідоцтві про реєстрацію чи іншому документі (дозволі, сертифікаті тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності;

2) для договору про спільну діяльність зазначається строк дії договору про спільну діяльність, якщо такий строк указаний у договорі;

3) для договору управління майном зазначається строк дії договору управління майном, указаний у договорі, або п'ять років, якщо сторони не визначили строку дії договору управління майном;

4) якщо платник податків створений на визначений строк чи перебуває на обліку в контролюючому органі до визначеного терміну, зазначається відповідна дата.


Нравится? Лайкни!


Категория: Бланки отчетности / бланки звітності | Добавил: yurist-online
Просмотров: 425 | Загрузок: 45
Всего комментариев: 0
avatar