Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Бланки отчетности / бланки звітності

Новий Додаток 4 до Податкової декларації екологічного податку. Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
[ Скачать с сервера (134.0Kb) ] 14.02.2017, 16:09


Зразок бланку (форма шаблону) нового Додатку 4 до Податкової декларації екологічного податку. Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені):

Образец бланка (форма шаблона) нового Приложения 4 к налоговой декларации экологического налога. Расчет за образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные):

"Додаток 4
до Податкової декларації екологічного податку


Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)

 

 

 

 

 

порядковий N Податкової декларації 1

 

 

 

 

     
 

Розрахунок 2 N

 

 

 

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

 додаток 4 до екодекларації 

N
з/п

Показник та одиниця виміру

назва 7

 

 

 

 

значення

1

2

3

4

5

6

4

податкове зобов'язання за звітний період,
усього

(сума р. 4.1 (к. 3 + к. 4 + к. 5 + к. 6))

 

4.1

сума податкового зобов'язання 8

(р. 4.1.1 + р. 4.2 + р. 4.3)

 

 

 

 

4.1.1

податкове зобов'язання за обсяг виробленої електричної енергії

(р. 4.1.2 х р. 4.1.3)

 

 

 

 

4.1.2

фактичний обсяг 9

 

 

 

 

4.1.3

ставка 10

 

 

 

 

4.2

податкове зобов'язання за об'єм високоактивних відходів

(р. 4.2.1 + р. 4.2.2)

 

 

 

 

4.2.1

податкове зобов'язання за об'єм високоактивних радіоактивних відходів

(р. 4.2.1.1 + р. 4.2.1.2)

 

 

 

 

4.2.1.1

прийнятих до сховища:

(р. 4.2.1.1.1 х р. 4.2.1.1.2 х р. 4.2.1.1.3)

 

 

 

 

4.2.1.1.1

об'єм радіоактивних відходів 11

 

 

 

 

4.2.1.1.2

собівартість зберігання 12

 

 

 

 

4.2.1.1.3

коригуючий коефіцієнт 13

 

 

 

 

4.2.1.2

накопичених у сховищах

(р. 4.2.1.2.1 х р. 4.2.1.2.2 х р. 4.2.1.2.3 х
р. 4.2.1.2.4)

 

 

 

 

4.2.1.2.1

об'єм радіоактивних відходів

 

 

 

 

4.2.1.2.2

собівартість зберігання

 

 

 

 

4.2.1.2.3

коефіцієнт реструктуризації 14

 

 

 

 

4.2.1.2.4

коригуючий коефіцієнт

 

 

 

 

4.2.2

податкове зобов'язання за об'єм високоактивних джерел іонізуючого випромінювання

(р. 4.2.2.1 + р. 4.2.2.2)

 

 

 

 

4.2.2.1

прийнятого до сховища:

(р. 4.2.2.1.1 х р. 4.2.2.1.2 х р. 4.2.2.1.3)

 

 

 

 

4.2.2.1.1

об'єм джерел іонізуючого випромінювання 15

 

 

 

 

4.2.2.1.2

собівартість зберігання

 

 

 

 

4.2.2.1.3

коригуючий коефіцієнт

 

 

 

 

4.2.2.2

накопичених у сховищах

(р. 4.2.2.2.1 х р. 4.2.2.2.2 х р. 4.2.2.2.3 х р. 4.2.2.2.4)

 

 

 

 

4.2.2.2.1

об'єм джерел іонізуючого випромінювання

 

 

 

 

4.2.2.2.2

собівартість зберігання

 

 

 

 

4.2.2.2.3

коефіцієнт реструктуризації

 

 

 

 

4.2.2.2.4

коригуючий коефіцієнт

 

 

 

 

4.3

податкове зобов'язання за об'єм низькоактивних і середньоактивних відходів

(р. 4.3.1 + р. 4.3.2)

 

 

 

 

4.3.1

податкове зобов'язання за об'єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів

(р. 4.3.1.1 + р. 4.3.1.2)

 

 

 

 

4.3.1.1

прийнятого до сховища:

(р. 4.3.1.1.1 х р. 4.3.1.1.2 х р. 4.3.1.1.3)

 

 

 

 

4.3.1.1.1

об'єм радіоактивних відходів

 

 

 

 

4.3.1.1.2

собівартість зберігання

 

 

 

 

4.3.1.1.3

коригуючий коефіцієнт

 

 

 

 

4.3.1.2

накопичених у сховищах

(р. 4.3.1.2.1 х р. 4.3.1.2.2 х р. 4.3.1.2.3 х р. 4.3.1.2.4)

 

 

 

 

4.3.1.2.1

об'єм радіоактивних відходів

 

 

 

 

4.3.1.2.2

собівартість зберігання

 

 

 

 

4.3.1.2.3

коефіцієнт реструктуризації

 

 

 

 

4.3.1.2.4

коригуючий коефіцієнт

 

 

 

 

4.3.2

податкове зобов'язання за об'єм низькоактивних і середньоактивних джерел іонізуючого випромінювання

(р. 4.3.2.1 + р. 4.3.2.2)

 

 

 

 

4.3.2.1

прийнятого до сховища:

(р. 4.3.2.1.1 х р. 4.3.2.1.2 х р. 4.3.2.1.3)

 

 

 

 

4.3.2.1.1

об'єм джерел іонізуючого випромінювання

 

 

 

 

4.3.2.1.2

собівартість зберігання

 

 

 

 

4.3.2.1.3

коригуючий коефіцієнт

 

 

 

 

4.3.2.2

накопичених у сховищах

(р. 4.3.2.2.1 х р. 4.3.2.2.2 х р. 4.3.2.2.3 х р. 4.3.2.2.4)

 

 

 

 

4.3.2.2.1

об'єм джерел іонізуючого випромінювання

 

 

 

 

4.3.2.2.2

собівартість зберігання

 

 

 

 

4.3.2.2.3

коефіцієнт реструктуризації

 

 

 

 

4.3.2.2.4

коригуючий коефіцієнт

 

 

 

 

 

5

податкове зобов'язання, що уточнюється 16

(р. 4 додатка 4, що уточнюється)

 

5.1

зобов'язання, що збільшується:

якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 - р. 5)

 

5.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 - р. 4)

 

 

6

розмір штрафу 17

 

 

7

сума штрафу

(р. 5.1 х р. 6)

 

 

8

сума пені 18

(р. 5.1 х р. 8.4 / 100 х 120 / 100 / р. 8.5 х р. 8.3)

 

8.1

граничний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

період заниження узгодженого грошового зобов'язання, днів

 

8.4

облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження

 

8.5

кількість днів у календарному році

 

 

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

  

 

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

__________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

  
(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія та номер паспорта) 5

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

____________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

 
(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія та номер паспорта) 5

 

 

 

____________

1

У графі "порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2

У графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання.

3

При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за попередні податкові періоди проставляється період, що уточнюється.

4

Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5

Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6

Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

7

Зазначається назва атомної електростанції або дослідницького реактора.

8

Розмір грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.

9

Фактичний обсяг електричної енергії зазначається в кВт/год.

10

Ставка податку за утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії зазначається згідно з пунктом 247.1 статті 247 розділу VIII Податкового кодексу України.

11

Об'єм радіоактивних відходів зазначається згідно з пунктом 249.7 статті 249 розділу VIII Податкового кодексу України в куб. м.

12

Собівартість зберігання радіоактивних відходів зазначається у гривнях з копійками.

13

Коригуючий коефіцієнт зазначається згідно з пунктом 247.2 статті 247 розділу VIII Податкового кодексу України.

14

Коефіцієнт реструктуризації податку, що дорівнює 1/32, на період до 01 квітня 2019 року зазначається десятковим дробом - 0,03125. В наступних періодах - дорівнює "0".

15

Об'єм у вигляді джерел іонізуючого випромінювання зазначається згідно з пунктом 249.7 статті 249 розділу VIII Податкового кодексу України в куб. см.

16

Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

17

Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

18

Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.".


Нравится? Лайкни!


Категория: Бланки отчетности / бланки звітності | Добавил: yurist-online
Просмотров: 150 | Загрузок: 28
Всего комментариев: 0
avatar