Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Бланки отчетности / бланки звітності

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (єдиного податку)
[ Скачать с сервера (159.0Kb) ] 18.02.2016, 14:45


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20.12.2011 N 1675

Зразок бланку (форма шаблону) заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (єдиного податку)

 

Образец бланка (форма шаблона) заявления о применении упрощенной системы налогообложения (единого налога)

Номер реєстрації
в органі державної
податкової служби

    

ЗАЯВА
про застосування спрощеної системи оподаткування

Дата взяття на
облік в органі
державної податкової
служби

    

 

 

1. Найменування органу державної податкової служби

 

 

 

Фізична особа - підприємець

 

Юридична особа

 

 

2. Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця

 

  
  

 

4. Дані документа, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи та/або фізичної особи - підприємця (назва, номер, дата)

 

  
  
  

 

5. Підстави подання заяви

5.1. Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування**

Відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з "___" ____________ 20__ р.
                                                                                                                                                                    (словами)

5.2. Зміна ставки єдиного податку***

з групи   на групу   або зі ставки   на ставку   %

 

5.3. Внесення змін до свідоцтва платника єдиного податку*** щодо:

 

найменування суб'єкта господарювання (юридичної особи) або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця;

 

 

видів господарської діяльності;

 

 

організаційно-правової форми юридичної особи;

 

 

податкової адреси суб'єкта господарювання;

 

 

серії та номера паспорта (для фізичних осіб *);

 

 

місця провадження господарської діяльності.

 

 

5.4. Відмова від спрощеної системи оподаткування***:

 

дата (період) відмови від застосування спрощеної системи оподаткування з "   " ____________ 20__ р.
                                                                                                                                                                                            (словами)

Причини відмови від спрощеної системи оподаткування***:

 

припинення провадження господарської діяльності;

 

 

самостійна відмова у зв'язку з переходом на сплату інших податків та зборів;

 

 

перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу та нездійснення переходу на застосування іншої ставки (для платників єдиного податку першої і другої груп);

 

 

перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу (для платників єдиного податку першої та другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи);

  

 

 

перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу (для платників єдиного податку третьої і четвертої груп);

 

 

застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу;

 

 

здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання;

 

 

перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку;

 

 

здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця;

 

 

сплата до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів;

 

 

анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (для платників єдиного податку третьої і четвертої груп, які застосовують ставку 3 %) та нездійснення переходу на застосування ставки 5 %.

 

 

_______________________________________________________________________________

(необхідне позначити знаком "Ö" або "+")

 

6. Податкова адреса суб'єкта господарювання

   

10. Обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005

 

Код згідно з КВЕД

назва згідно з КВЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 . У разі здійснення виробництва (з пункту 10):

 

Код згідно з КВЕД

вид товару (продукції)

 

 

 

 

 

 

 

 

Мені відомі вимоги глави 1 розділу XIV Кодексу, граничні терміни сплати єдиного податку та ставки єдиного податку, термін подання звітності, обмеження у застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та відповідальність платника єдиного податку, а також вимоги чинного законодавства про необхідність утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб, які нараховуються і виплачуватимуться найманим працівникам, та про необхідність подання до органів державної податкової служби відомостей про виплачені доходи.

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

** Для суб'єктів господарювання, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

*** Для суб'єктів господарювання, яким в установленому порядку видано свідоцтво про сплату єдиного податку.

**** З урахуванням пунктів 293.6 та 293.7 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу.

 

Суб'єкт господарювання

________________________
(підпис, дата)

М. П.


Нравится? Лайкни!


Категория: Бланки отчетности / бланки звітності | Добавил: pekach
Просмотров: 480 | Загрузок: 20
Всего комментариев: 0
avatar