Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Бланки отчетности / бланки звітності

Звіт про фінансові результати. Форма № 2-дс
[ Скачать с сервера (134.0Kb) ] 28.03.2017, 21:52


Зразок бланку (приклад шаблону) Звіту про фінансові результати. Форма № 2-дс:

 

Образец бланка (пример шаблона) Отчета о финансовых результатах. Форма № 2-дс:

Додаток 2

до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку
в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Установа

____________________________________

за ЄДРПОУ

 

Територія

____________________________________

за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма

господарювання


____________________________________

 

за КОПФГ

 

Орган державного управління

____________________________________

за КОДУ

 

Вид економічної діяльності

____________________________________

за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

 

 

 

Періодичність: квартальна, річна

 

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ____________ 20__ року

 

 

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Форма № 2-дс

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

ДОХОДИ

 

 

 

Доходи від обмінних операцій

 

 

 

Бюджетні асигнування

2010

 

 

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

2020

 

 

Доходи від продажу активів

2030

 

 

Фінансові доходи

2040

 

 

Інші доходи від обмінних операцій

2050

 

 

Усього доходів від обмінних операцій

2080

 

 

Доходи від необмінних операцій

 

 

 

Податкові надходження

2090

 

 

Неподаткові надходження

2100

 

 

Трансферти

2110

 

 

Надходження до державних цільових фондів

2120

 

 

Інші доходи від необмінних операцій

2130

 

 

Усього доходів від необмінних операцій

2170

 

 

Усього доходів

2200

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

Витрати за обмінними операціями

 

 

 

Витрати на виконання бюджетних програм

2210

 

 

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

2220

 

 

Витрати з продажу активів

2230

 

 

Фінансові витрати

2240

 

 

Інші витрати за обмінними операціями

2250

 

 

Усього витрат за обмінними операціями

2290

 

 

Витрати за необмінними операціями

 

 

 

Трансферти

2300

 

 

Інші витрати за необмінними операціями

2310

 

 

Усього витрати за необмінними операціями

2340

 

 

Усього витрат

2380

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

2390

 

 

 

ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Загальнодержавні функції

2420

 

 

Оборона

2430

 

 

Громадський порядок, безпека та судова влада

2440

 

 

Економічна діяльність

2450

 

 

Охорона навколишнього природного середовища

2460

 

 

Житлово-комунальне господарство

2470

 

 

Охорона здоров’я

2480

 

 

Духовний та фізичний розвиток

2490

 

 

Освіта

2500

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2510

 

 

 

 

ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

 

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

план за звітний період

план за звітний період з урахуванням змін

фактична сума виконання

різниця (графа 5 мінус графа 4)

план за звітний період

план за звітний період з урахуванням змін

фактична сума виконання

різниця (графа 9 мінус графа 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДОХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

2540

 

 

 

 

 

 

 

 

Неподаткові надходження

2550

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2551

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2552

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші неподаткові надходження

2553

 

 

 

 

 

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

2554

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетні асигнування

2555

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від операцій з капіталом

2560

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційні трансферти

2570

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження державних цільових фондів

2580

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду соціального захисту інвалідів

2581

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Пенсійного фонду України

2582

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2583

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду соціального страхування України

2584

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

2585

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

2600

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2610

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2620

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов’язань

2630

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти

2640

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2650

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2660

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

2670

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

2680

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

2690

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат

2780

 

 

 

 

 

 

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

2790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Витрати на оплату праці

2820

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2830

 

 

Матеріальні витрати

2840

 

 

Амортизація

2850

 

 

Інші витрати

2860

 

 

Усього

2890

 

 

 

  1. (посадова особа) ____________________ ___________________________
    (підпис) (ініціали та прізвище)

 

  1. бухгалтер (спеціаліст,
    на якого покладено виконання
    обов’язків бухгалтерської служби) ____________________ ___________________________
    (підпис) (ініціали та прізвище)

Нравится? Лайкни!


Категория: Бланки отчетности / бланки звітності | Добавил: pekach
Просмотров: 1503 | Загрузок: 291
Всего комментариев: 0
avatar