Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Бланки отчетности / бланки звітності

Звіт про результати фінансової діяльності (форма N 9д, N 9м)
28.02.2017, 18:17


Зразок бланку (форма шаблону) Звіту про результати фінансової діяльності (форма N 9д, N 9м):

Образец бланка (форма шаблона) Отчета о результатах финансовой деятельности (форма N 9д, N 9м):

Додаток 2
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац третій підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

 

 

 

 

 

Звіт
про результати фінансової діяльності (форма N 9д, N 9м)
за 20__ рік

 

 

Коди

Установа __________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

 

 

 

Територія _________________________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання _______________

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
__________________________________________________________________________

Періодичність: річна.
Одиниця виміру: грн коп.

 

Показники

Код рядка

За попередній звітний рік

За звітний рік

1

2

3

4

Загальний фонд

 

Х

Х

Отримані доходи

010

Х

 

Видатки та надання кредитів

020

Х

 

у тому числі:
поточні

021

Х

 

капітальні

022

Х

 

надання кредитів

023

Х

 

Списані недостачі

030

Х

 

Списана заборгованість (+; -)

040

Х

 

у тому числі:
дебіторська

041

Х

 

кредиторська

042

Х

 

Капітал у дооцінках (+; -)

050

Х

 

у тому числі:
уцінка

051

Х

 

дооцінка

052

Х

 

Інші видатки

060

Х

 

Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")

090

 

 

Спеціальний фонд

 

Х

Х

Отримані доходи

100

Х

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

110

Х

 

у тому числі:
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

111

Х

 

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

112

Х

 

плата за оренду майна бюджетних установ

113

Х

 

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

114

Х

 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

120

Х

 

у тому числі:
благодійні внески, гранти та дарунки

121

Х

 

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

122

Х

 

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

123

Х

 

кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

124

Х

 

Інші надходження спеціального фонду

130

Х

 

Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

140

Х

 

Надходження позик міжнародних фінансових організацій

150

Х

 

Рядок виключено

 

 

 

Перераховано залишок

200

Х

 

Отримано залишок

300

Х

 

Видатки та надання кредитів

400

Х

 

у тому числі:
поточні

401

Х

 

капітальні

402

Х

 

надання кредитів

403

Х

 

Списані недостачі

500

Х

 

Списана заборгованість (+; -)

600

Х

 

у тому числі:
дебіторська

601

Х

 

кредиторська

602

Х

 

Капітал у дооцінках (+; -)

700

Х

 

у тому числі
уцінка

701

Х

 

дооцінка

702

Х

 

Інші видатки

800

Х

 

Фінансовий результат за спеціальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")

900

 

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Бланки отчетности / бланки звітності | Добавил: yurist-online
Просмотров: 173 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar