Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Бланки отчетности / бланки звітності

Звіт про рух грошових коштів (Отчет о движении денежных средств)
28.02.2017, 18:15


Зразок бланку (форма шаблону) Звіту про рух грошових коштів:

Образец бланка (форма шаблона) Отчета о движении денежных средств:

Додаток 3
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац четвертий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

 

 

 

 

 

Звіт
про рух грошових коштів
за 20__ рік

 

 

Коди

Установа __________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

 

 

 

Територія _________________________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання _______________

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____

Періодичність: річна.
Одиниця виміру: грн коп.

 

Показники

Код рядка

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Отримано залишок

Надходження за звітний рік

Касові (перераховано з інших рахунків) за звітний рік

Залишок на кінець звітного року

1

2

3

4

5

6

7

8

Загальний фонд - усього:

100

 

Х

Х

 

 

 

у тому числі:
рахунки в органах Державної казначейської служби України

101

Х

Х

Х

 

 

Х

рахунки в установах банків

102

 

Х

Х

 

 

 

Спеціальний фонд - усього:

200

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
рахунки в органах Державної казначейської служби України

201

 

 

 

 

 

 

рахунки в установах банків

202

 

 

 

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ - перша група

210

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

211

Х

Х

Х

 

Х

Х

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

212

Х

Х

Х

 

Х

Х

плата за оренду майна бюджетних установ

213

Х

Х

Х

 

Х

Х

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

214

Х

Х

Х

 

Х

Х

Власні надходження бюджетних установ - друга група

220

 

 

Х

 

 

 

у тому числі:
благодійні внески, гранти та дарунки

221

Х

Х

Х

 

Х

Х

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

222

Х

Х

Х

 

Х

Х

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

223

Х

Х

Х

 

Х

Х

кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

224

Х

Х

Х

 

Х

Х

Інші надходження спеціального фонду (крім власних)

230

 

 

Х

 

 

 

Кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів*

240

 

 

Х

 

 

 

Кошти міжнародних фінансових організацій

250

 

 

Х

 

 

 

Рядок виключено

 

 

 

 

 

 

 

Інші рахунки:

300

 

Х

Х

 

 

 

в органах Державної казначейської служби України

301

 

Х

Х

 

 

 

в установах банків

302

 

Х

Х

 

 

 

Усього (100 + 200 + 300)

400

 

 

 

 

 

 

 

____________
* За коштами державного бюджету.

 
 

 

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Бланки отчетности / бланки звітності | Добавил: yurist-online
Просмотров: 96 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar