Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Бланки отчетности / бланки звітності

Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
06.04.2017, 10:51


Зразок бланку (приклад шаблону) Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України:

 

Образец бланка (пример шаблона) Отчета об уплате задолженности по уплате страховых средств в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины::

Додаток
до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 30.11.2010 N 31 

Заповнюється страхувальниками, які мають заборгованість зі сплати
страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України, яка утворилась станом
на 01.01.2011, і подається до повного її погашення робочим органам виконавчої
дирекції Фонду щокварталу до 20 квітня; 20 липня; 20 жовтня; 25 січня
 

Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) ____________________________________________________
Ідентифікаційний номер (для фізичних осіб за наявності) _____________________________________
N страхового свідоцтва страхувальника у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
              (повне найменування підприємства, установи, організації - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові -
                                                                                          для фізичних осіб)
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (місцезнаходження / місцепроживання)
Телефон ___________________ 

Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

за _____ квартал 201_ року

Установлені строки отримання заробітної плати ______________ 

Таблиця 1

грн. 

  

Усього 

у тому числі 

недоїмка 

пеня 

заборгованість зі сплати страхових внесків, пов'язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати 

Залишок заборгованості на початок звітного кварталу 

  

  

  

  

Сплачено заборгованості на рахунок Фонду у звітному кварталі 

  

  

  

  

Списано заборгованості до Фонду у звітному кварталі 

  

  

  

  

Залишок заборгованості до Фонду на кінець звітного кварталу  

  

  

  

  

Таблиця 2*

грн. 

Заборгованість зі заробітної плати на початок звітного кварталу 

Виплачено заробітну плату у звітному кварталі 

Належить до сплати страхових внесків до Фонду 

місяць та рік, за який не виплачено заробітну плату 

сума нарахованої та не виплаченої заробітної плати 

місяць та рік, за який виплачується заробітна плата 

сума виплаченої заробітної плати 

  

  

  

  

  

Усього 

  

х 

  

  

____________
* Заповнюється страхувальниками, які на звітну дату мають заборгованість зі сплати страхових внесків до Фонду, пов'язану з несвоєчасною виплатою заробітної плати, яка утворилась станом на 01.01.2011, починаючи з 01.04.2001.
 

  

Керівник 

________________
(підпис) 

_______________________________
(прізвище та ініціали) 

М. П. 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

_______________________________
(прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 201__ року 

Прийняв звіт 

_______
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 


Нравится? Лайкни!


Категория: Бланки отчетности / бланки звітності | Добавил: pekach
Просмотров: 98 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar