Главная » Статьи » Накази Міноборони (Приказы Минобороны)

Наказ МОУ №206 від 10.04.2017. Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу


Приказ Минобороны №206 от 10.04.2017. О военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2017  № 206

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 травня 2017 р. 
за № 581/30449

Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу

Відповідно до пунктів 5 та 15 Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу, затвердженого Указом Президента України від 30 грудня 2016 року № 582, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Зразок військового квитка осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

Порядок видачі, зберігання та знищення військових квитків осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України 
генерал армії України


С.Т. Полторак

Зразок військового квитка осіб рядового, сержантського і старшинського складу


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 травня 2017 р. 
за № 582/30450

ПОРЯДОК 
видачі, зберігання та знищення військових квитків осіб рядового, сержантського і старшинського складу

І. Порядок видачі військових квитків

1. Військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу (далі - військовий квиток) є документом, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов’язаного) та визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

2. Районні (міські) військові комісаріати (далі - Р(М)ВК) видають військові квитки під час призову або прийняття громадян на військову службу, зарахування в запас, зарахування до військового навчального закладу, звільнення у запас або зняття з військового обліку за станом здоров’я, поновлення військового квитка у разі його втрати або пошкодження.

3. Видача військових квитків військовозобов’язаним проводиться Р(М)ВК за місцем їх перебування на військовому обліку на підставі заяви про видачу військового квитка (додаток 1).

Військові квитки видаються під особистий підпис у відомості видачі військових квитків (тимчасових посвідчень) Р(М)ВК (далі - відомість) (додаток 2).

Відомості в кінці кожного місяця підписуються заступником військового комісара Р(М)ВК (начальником відповідного відділення або призначеною службовою особою), затверджуються військовим комісаром Р(М)ВК, засвідчуються гербовою печаткою Р(М)ВК та надалі долучаються до справи разом з документами, що були підставою для видачі військових квитків. Відомості зберігаються протягом 30 років.

4. Вилучені бланки посвідчень про приписку до призовної дільниці, тимчасові посвідчення та довідки, що були раніше видані замість військових квитків, до справи разом з відомостями не долучаються.

5. Видача військовозобов’язаним нових військових квитків замість втрачених чи таких, що стали непридатними до користування з вини власників, проводиться Р(М)ВК, у яких військовозобов’язані перебувають на військовому обліку, після проведення провадження у справах про адміністративні правопорушення відповідно до статті 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та винесення постанов у цих справах військовими комісарами Р(М)ВК.

6. Видача військовозобов’язаним нових військових квитків замість втрачених чи таких, що стали непридатними до користування не з вини власників, а також у разі зміни військовозобов’язаним прізвища, імені та по батькові проводиться на підставі заяви, до якої додаються підтвердні документи, видані компетентними органами.

7. Видача військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які прийняті на військову службу за контрактом або зараховані до вищих військових навчальних закладів (далі - ВВНЗ), проводиться Р(М)ВК за місцезнаходженням військових частин (ВВНЗ) на підставі запиту командування військової частини (ВВНЗ), до якого додаються витяги з наказів про зарахування до списків військових частин (ВВНЗ).

8. Видача військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу нових військових квитків замість втрачених чи таких, що стали непридатними до користування з вини власників, проводиться Р(М)ВК за місцезнаходженням військової частини (ВВНЗ) на підставі запиту командування військової частини (ВВНЗ), до якого додаються матеріали службового розслідування.

ІІ. Порядок зберігання військових квитків

1. В управліннях оперативних командувань та обласних військових комісаріатах бланки військових квитків зберігаються у сховищах або сейфах, що опечатуються, в Р(М)ВК - в особистих сейфах військових комісарів Р(М)ВК.

2. Про втрату чи викрадення бланків військових квитків у підрозділах, що їх зберігають, та заходи, вжиті щодо їх розшуку, а також про притягнення до відповідальності осіб, винних у втраті чи викраденні цих документів, військові комісаріати доповідають за підпорядкованістю до Генерального штабу Збройних Сил України.

3. Військові квитки, що надійшли до Р(М)ВК із судів, органів реєстрації актів цивільного стану, а також військові квитки військовозобов’язаних, які виїхали за кордон, обліковуються у книзі обліку військових квитків, що надійшли до військового комісаріату із судів, органів реєстрації актів цивільного стану та інших установ, а також військових квитків військовозобов’язаних, які виїхали за кордон (додаток 3).

Такі військові квитки долучаються до картотеки військових квитків, зданих (переданих) на зберігання, де зберігаються в алфавітному порядку в опечатаних сховищах.

4. Військові квитки військовослужбовців (військовозобов’язаних), які виїжджають за кордон на строк більш як три місяці, здаються до штабу військової частини (військового комісаріату за місцем військового обліку). Замість військових квитків, прийнятих на зберігання, видається довідка військовослужбовця (військовозобов’язаного), який виїжджає за кордон (додаток 4).

ІІІ. Порядок знищення бланків військових квитків

1. Знищення зіпсованих під час оформлення бланків військових квитків, військових квитків померлих військовозобов’язаних здійснюється щокварталу відповідними комісіями за актами, які долучаються до окремої справи і зберігаються протягом 30 років.

2. До акта додається лівий бік обкладинки військового квитка, де розміщується фотокартка його власника. Номер та дата акта, а також номери бланків суворої звітності вносяться до журналів обліку бланків суворої звітності.

ІV. Планування та фінансування виготовлення бланків військових квитків

Планування та фінансування виготовлення бланків військових квитків для покриття потреб Збройних Сил України на наступний рік здійснюються структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, на які покладено функції щодо закупівлі (постачання) матеріальних ресурсів для потреб Збройних Сил України за замовленням Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, до 30 листопада поточного року.

Тимчасово виконуючий 
обов’язки начальника 
Головного управління 
персоналу - 
заступника начальника 
Генерального штабу 
Збройних Сил України 
генерал-майор


М.П. Думенко

Заява про видачу військового квитка

Відомість видачі військових квитків (тимчасових посвідчень)

Книга обліку військових квитків, що надійшли до військового комісаріату із судів, органів реєстрації актів цивільного стану

Довідка на військовослужбовця (військовозобов’язаного), який виїжджає за кордон


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міноборони (Приказы Минобороны) | Добавил: yurist-online (31.05.2017)
Просмотров: 399
Всего комментариев: 0
avatar