Главная » Статьи » Накази Міноборони (Приказы Минобороны)

Наказ МОУ №239 від 25.04.2017. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України з питань оплати праці


Приказ МОУ №239 от 25.04.2017. Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовых актов Министерства обороны Украины по вопросам оплаты труда

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

25.04.2017
м. Київ
N 239

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2017 р. за N 628/30496

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України з питань оплати праці

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України з питань оплати праці, що додаються.

2. Командирам (начальникам) військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України забезпечити:

встановлення нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року;

диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2017 року.

 

Міністр оборони України
генерал армії України
С. Т. Полторак
ПОГОДЖЕНО:
 
Перший заступник 
Міністра соціальної політики
О. Крентовська
Заступник Міністра фінансів України
А. Граділь
Перший заступник Голови 
СПО об'єднань профспілок
О. О. Шубін
Голова Центрального комітету 
профспілки працівників
Збройних Сил України
Д. Т. Мірошниченко
Перший заступник Голови 
СПО сторони 
роботодавців на національному рівні
Д. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
25 квітня 2017 року N 239

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 
16 травня 2017 р. за N 628/30496


ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України з питань оплати праці

1. Пункт 1 приміток до додатка 1 (у редакції наказу Міністра оборони України від 01 жовтня 2008 року N 470) до Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 24 січня 2006 року N 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 лютого 2006 року за N 107/11981 (із змінами), після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. Пункт 1 приміток до додатка 4 (у редакції наказу Міністра оборони України від 15 жовтня 2008 року N 505) до наказу Міністра оборони України від 09 лютого 2006 року N 69 "Про впорядкування умов оплати праці працівників військових навчальних закладів Збройних Сил України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2006 року за N 167/12041 (із змінами), після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

3. Пункт 1 приміток до додатка (у редакції наказу Міністра оборони України від 13 жовтня 2008 року N 499) до наказу Міністра оборони України від 09 лютого 2006 року N 70 "Про впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ (підрозділів) Збройних Сил України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2006 року за N 149/12023 (із змінами), після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

4. Пункт 1 приміток до додатка 1 (у редакції наказу Міністра оборони України від 13 жовтня 2008 року N 500) до Умов оплати праці працівників спортивних організацій Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 09 лютого 2006 року N 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 лютого 2006 року за N 157/12031 (із змінами), після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

5. Пункт 1 приміток до додатка (у редакції наказу Міністра оборони України від 13 жовтня 2008 року N 501) до наказу Міністра оборони України від 28 лютого 2006 року N 123 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій культури Збройних Сил України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 березня 2006 року за N 273/12147 (із змінами), після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

6. Пункт 1 приміток до додатка 1 (у редакції наказу Міністра оборони України від 15 жовтня 2008 року N 504) до Умов оплати праці працівників установ та організацій ветеринарної медицини Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 28 лютого 2006 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 березня 2006 року за N 272/12146 (із змінами), після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

7. Пункт 1 приміток до додатка 1 (у редакції наказу Міністра оборони України від 20 жовтня 2008 року N 510) до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 28 лютого 2006 року N 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 березня 2006 року за N 264/12138 (із змінами), після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

8. Пункт 1 приміток до таблиці 1 розділу 2 (у редакції наказу Міністра оборони України від 01 жовтня 2008 року N 471) Умов оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 01 червня 2006 року N 304, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 червня 2006 року за N 707/12581 (із змінами), після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

9. Пункт 1 приміток до додатка 1 до Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного складу авіації Збройних Сил України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 25 серпня 2016 року N 438, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2016 року за N 1267/29397 (із змінами), після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
підполковник
С. В. Дяченко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міноборони (Приказы Минобороны) | Добавил: pekach (13.06.2017)
Просмотров: 74
Всего комментариев: 0
avatar