Главная » Статьи » Накази Міноборони (Приказы Минобороны)

Наказ МОУ №698 від 20.12.2016. Про затвердження Порядку підготовки особового складу підрозділів воєнізованої охорони


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2016

м. Київ

N 698

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2017 р. за N 58/29926

Про затвердження Порядку підготовки особового складу підрозділів воєнізованої охорони

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року N 195 "Про впорядкування охорони об'єктів Збройних Сил" та з метою подальшого підвищення професійного рівня особового складу підрозділів воєнізованої охорони Збройних Сил України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підготовки особового складу підрозділів воєнізованої охорони, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 05 липня 2013 року N 462 "Про затвердження Порядку підготовки особового складу підрозділів воєнізованої охорони", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за N 1586/24118.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань праці

Р. Т. Чернега 

Заступник Міністра охорони
здоров'я України з питань
європейської інтеграції 

О. Сивак 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
20 грудня 2016 року N 698

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2017 р. за N 58/29926

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
підготовки особового складу підрозділів воєнізованої охорони

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру підготовки особового складу підрозділів воєнізованої охорони Збройних Сил України (далі - ВОХОР) з метою забезпечення охорони та оборони особливо важливих і режимних об'єктів з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ, організацій (склади (території) з ракетами, мінно-торпедним озброєнням, зі зброєю і боєприпасами, пально-мастильними матеріалами, військовою технікою та озброєнням тощо) Збройних Сил України (далі - військові частини).

2. Підготовка особового складу підрозділів воєнізованої охорони складається зі спеціального навчання осіб, прийнятих на роботу в загін (команду, групу) ВОХОР, подальшого вдосконалення знань працівників та їх практичних навичок на заняттях зі спеціальної, вогневої підготовки й дотримання вимог безпеки під час виконання службових обов'язків протягом усього періоду роботи та організовується відповідно до річного розрахунку годин підготовки особового складу підрозділів воєнізованої охорони за предметами навчання (додаток 1).

3. Для спеціального навчання осіб, прийнятих на роботу у ВОХОР, відводиться 20 навчальних годин. Для осіб, які не пройшли військової служби, спеціальне навчання становить 40 годин.

4. На спеціальному навчанні особи, прийняті на роботу до підрозділів ВОХОР, повинні вивчити:

основні вимоги щодо організації вартової служби;

матеріальну частину закріпленої зброї;

вимоги безпеки під час користування зброєю та порядок її застосування;

порядок допуску на об'єкт охорони.

5. Спеціальне навчання закінчується підсумковим заняттям (заліком) зі знання основних вимог Положення про воєнізовану охорону об'єктів Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 25 жовтня 2016 року N 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2016 року за N 1490/29620 (далі - Положення), Інструкції з організації та несення вартової служби воєнізованою охороною на об'єктах Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 25 жовтня 2016 року N 560, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2016 року за N 1491/29621 (далі - Інструкція), матеріальної частини закріпленої зброї, вимог безпеки під час користування зброєю та порядку її застосування, а також практичним виконанням навчальних стрільб із закріпленої зброї. Перевірку проводять особисто начальники загонів (команд, груп) або їх заступники.

6. Основними методами навчання зі спеціальної підготовки є:

1) теоретичні та практичні заняття (дії), інструкторсько-методичні заняття з начальниками команд і груп, збори з начальниками загонів (окремих команд) ВОХОР та їх заступниками;

2) забезпечення набуття особовим складом ВОХОР необхідних теоретичних знань та практичних навичок під час самостійних дій на посту і у складі варти, формування в нього пильності під час несення служби. Теоретичне заняття проводиться у спеціально обладнаних класах.

Дії чатового (варти) під час охорони і оборони поста (об'єкта) відпрацьовуються практично на спеціально обладнаних з цією метою місцях з обов'язковим застосуванням засобів сигналізації, зв'язку і пожежогасіння, що є на посту (у вартовому приміщенні). Під час організації та проведення практичних занять основна увага приділяється особливостям несення служби на об'єктах, що охороняються, згідно з якими відпрацьовуються дії чатового під час нападу на пост, вартове приміщення, а також дії варти під час нападу на об'єкт.

Технічні засоби охорони й сигналізації вивчаються тільки на тих об'єктах, де їх встановлено, в обсязі, необхідному для чатового та інших посадових осіб варти;

3) організація і проведення занять зі спеціальної підготовки вожатих вартових собак з метою вдосконалення їх знань і практичних навичок з основних прийомів, пов'язаних з використанням вартових собак. Заняття з дресирування і тренування вартових собак залежно від місцевих умов проводяться на навчальних постах або блокпостах, обладнаних необхідним інвентарем.

Заняття повторюються доти, доки вожаті не набудуть практичних навичок у дресируванні і тренуванні собак, а собаки - умовних рефлексів. Крім планових занять, дресирування і тренування вартових собак повинні здійснюватися також і в повсякденній діяльності;

4) складання у загонах щорічних планів проведення інструкторсько-методичних занять з начальниками команд і груп ВОХОР.

Інструкторсько-методичні заняття проводяться один раз на квартал особисто начальниками загонів ВОХОР та їх заступниками;

5) проведення підготовки начальників загонів (окремих команд) ВОХОР і їхніх заступників на щорічних зборах в одній з військових частин за планами і тематикою відповідного органу військового управління. Під час щорічних зборів проводяться інструкторсько-методичні заняття зі спеціальної підготовки, вогневої підготовки, а також обмін досвідом виховної роботи з особовим складом та вирішення інших питань, пов'язаних з організацією охорони об'єктів. Витрати на ці збори здійснюються за рахунок коштів, що виділяються на бойову підготовку.

7. Під час проведення занять із вогневої підготовки, у тому числі з вивчення матеріальної частини закріпленої зброї, основна увага приділяється засвоєнню стрільцями вимог безпеки та правил користування зброєю, порядку зберігання та вмінню її застосовувати в різних умовах.

Для кращого засвоєння матеріалу на заняттях необхідно використовувати наявну навчально-матеріальну базу, навчальну зброю та інші наочні посібники.

З метою підвищення підготовки всього особового складу ВОХОР один раз на квартал організовуються і проводяться практичні стрільби зі штатної зброї. Начальницький склад, крім стрільби з карабіна (автомата), відпрацьовує вправи стрільб з пістолета (револьвера). Практичні стрільби виконуються відповідно до курсу стрільб зі стрілецької зброї.

Для керівництва практичними стрільбами призначається один із заступників командира військової частини.

8. Розклад занять з особовим складом загону (команди, групи) воєнізованої охорони (додаток 2) складається на кожний квартал.

9. До проведення кожного заняття начальники загонів (команд, груп) ВОХОР зобов'язані разом зі штабом (управлінням) військової частини ретельно готуватися, складати плани-конспекти, готувати матеріальну базу, навчальні посібники, призначати, якщо необхідно, помічників та проводити з ними інструктажі.

10. Облік проведених занять здійснюється в журналі обліку проведення занять з особовим складом загону (команди, групи) воєнізованої охорони військової частини (далі - журнал) (додаток 3).

Журнал ведеться в загоні (команді, групі) ВОХОР. Для кожної команди (групи) у ньому виділяється декілька сторінок.

Оцінка тим, хто навчається, виставляється за чотирибальною шкалою. Оцінка за команду (групу) виставляється наприкінці кожного навчального року.

Облік інструкторсько-методичних занять з начальниками команд (груп) у складі загону (команди) ВОХОР ведеться в окремому розділі журналу.

11. Підсумки несення служби, а також навчання особового складу підбиваються один раз на рік у кінці навчального року з виданням наказів відповідних командирів (начальників). Результати діяльності обговорюються на загальних зборах загонів (команд, груп) ВОХОР.

12. Підготовка операторів з технічних засобів охорони або осіб, на яких покладено виконання цих обов'язків, здійснюється щомісяця на заняттях, що організовуються начальником штабу військової частини (посадовою особою з відповідним фаховим рівнем) згідно з окремим планом.

13. Матеріали проведених занять (журнал, розклад, плани-конспекти, відомості здавання заліків тощо) зберігаються у начальника загону (команди, групи) ВОХОР протягом одного року.

II. Спеціальне навчання

1. Спеціальне навчання осіб, прийнятих на роботу у ВОХОР, проводиться відповідно до розрахунку навчальних годин за темами для спеціального навчання (додаток 4).

2. Заняття з правил пожежної безпеки проводиться фахівцями, які мають спеціальну освіту.

3. Заняття з медичної підготовки проводяться лікарем (фельдшером) військової частини методом практичного навчання.

III. Спеціальна підготовка з питань організації вартової служби

1. Спеціальна підготовка з питань організації вартової служби організовується начальником загону (команди, групи) ВОХОР, проводиться ним особисто (начальником команди) або його заступником і складається з теоретичного й практичного занять. Заняття проводяться протягом однієї години (30 хвилин теоретичне заняття та 30 хвилин практичне заняття) у перший тиждень кожного місяця перед заступанням особового складу у варту. Особовий склад, який перебував у відпустці або на лікуванні терміном більше 10 діб, допускається до виконання обов'язків у варті після проведення з ним заняття зі спеціальної підготовки.

2. Теоретичне заняття складається з вивчення Положення та Інструкції, функціональних обов'язків особового складу варти та порядку взаємодії між чатовими і резервними групами варти.

3. Практичне заняття проводиться на вартовому містечку. Для його проведення залучаються начальники служб, офіцери управління військової частини.

4. Для проведення практичного заняття обладнуються такі навчальні місця:

навчальне місце N 1 - порядок заряджання та розряджання закріпленої зброї, тренування щодо дотримання заходів безпеки під час поводження з нею;

навчальне місце N 2 - порядок приймання та здавання поста, зміна чатового;

навчальне місце N 3 - порядок дій чатового в різних обставинах, дій чатового, озброєного багнетом, дій чатового (контролера) на посту з контрольно-пропускними функціями, порядок користування засобами зв'язку;

навчальне місце N 4 - порядок дій чатового під час гасіння пожежі, застосування засобів пожежогасіння;

навчальне місце N 5 - відпрацювання прийомів рукопашного бою;

навчальне місце N 6 - порядок дій особового складу варти з відбиття нападу на вартове приміщення, об'єкт, що охороняється, зміна вартових;

навчальне місце N 7 - тренування зі споряджання навчальними боєприпасами магазинів до стрілецької зброї особовим складом варти (за потреби).

5. За необхідності на вартовому містечку обладнуються інші навчальні місця, що враховують специфіку завдань, які виконуються вартою.

6. На кожному навчальному місці керівником розробляється детальний план-конспект з конкретним зазначенням команд та практичних дій з питань, що відпрацьовуються.

7. У разі проведення занять у темний час доби навчальні місця повинні освітлюватися.

8. Заняття зі спеціальної підготовки вожатих вартових собак проводяться з метою вдосконалення їхніх знань і практичних навичок з основних прийомів, пов'язаних з використанням вартових собак.

Заняття проводить інструктор службового собаківництва з використанням наявної навчально-матеріальної бази відповідно до переліку тем і розрахунку годин занять зі спеціальної підготовки для вожатих вартових собак (додаток 5).

Для осіб, які не пройшли військової служби, кількість відведених для навчання годин подвоюється.

IV. Вогнева підготовка

1. Заняття з вогневої підготовки організовуються та проводяться один раз на квартал начальником загону (команди, групи) ВОХОР відповідно до переліку тем і розрахунку годин з вогневої підготовки (додаток 6).

2. Тема 1 "Матеріальна частина карабіна (штатної зброї). Стислі відомості з основ стрільби. Спостереження і визначення відстані" відпрацьовується безпосередньо перед проведенням практичних стрільб впродовж 30 хвилин.

V. Вимоги безпеки під час виконання службових обов'язків

1. Заняття з дотримання вимог безпеки під час виконання службових обов'язків проводяться на початку нового навчального року. На цих заняттях вивчаються вимоги безпеки під час заряджання й розряджання зброї, несення служби на посту та під час дій у різних умовах обстановки.

2. Заняття з дотримання вимог безпеки під час виконання службових обов'язків проводиться під керівництвом начальників загонів (команд, груп) ВОХОР.

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Головного управління
підготовки Збройних Сил України -
заступника начальника Генерального
штабу Збройних Сил України
полковник

О. В. Таран

 

Додаток 1
до Порядку підготовки особового складу підрозділів воєнізованої охорони
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

 

Річний розрахунок годин підготовки особового складу підрозділів воєнізованої охорони за предметами навчання

N
з/п

Предмет навчання

Стрільці

Вожаті вартових собак

1

2

3

4

1

Спеціальна підготовка, год.
з них:

12

12

на вивчення організації охорони

12

1

на підготовку собак до несення служби

-

11

2

Вогнева підготовка, год.

8

8

3

Вимоги безпеки під час виконання службових обов'язків (проводиться один раз на рік у першому кварталі), год.

2

2

Усього:

22

22

Розклад занять з особовим складом загону (команди, групи) воєнізованої охорони

Журнал обліку проведення занять з особовим складом загону (команди, групи) воєнізованої охорони військової частини

 

Додаток 4
до Порядку підготовки особового складу підрозділів воєнізованої охорони
(пункт 1 розділу II)

 

 

 

 

Розрахунок навчальних годин за темами для спеціального навчання

N
з/п

Теми

Кількість годин

1

2

3

1

Тема 1. Положення про воєнізовану охорону об'єктів Збройних Сил України, затверджене наказом Міністерства оборони України від 25 жовтня 2016 року N 560 (далі - Положення), Інструкція з організації та несення вартової служби воєнізованою охороною на об'єктах Збройних Сил України, затверджена наказом Міністерства оборони України від 25 жовтня 2016 року N 560 (далі - Інструкція). Права й обов'язки особового складу воєнізованої охорони. Норми речового і грошового забезпечення.
Зміст: Основні вимоги щодо охорони об'єктів Збройних Сил України. Права й обов'язки особового складу воєнізованої охорони. Норми речового і грошового забезпечення

2

2

Тема 2. Організація несення служби воєнізованою охороною.
Зміст: Основи організації охорони об'єкта. Обов'язки осіб варти. Розвід, зміна варт і чатових. Застосування зброї чатовими і складом варт. Заходи безпеки під час заряджання й розряджання зброї, несення служби на посту. Дії чатового в різних умовах обстановки

2

3

Тема 3. Обладнання постів. Пропускний режим на об'єкті.
Зміст: Територія об'єкта й обладнання поста. Організація пропускного режиму на об'єкті

2

4

Тема 4. Правила пожежної безпеки.
Зміст: Протипожежний режим на об'єкті, що охороняється. Основні правила пожежної безпеки. Загальна будова засобів пожежогасіння і правила користування ними. Ручний пожежний інструмент і його застосування. Засоби пожежної сигналізації. Дії варти й осіб добового наряду за сигналом пожежної тривоги. Правила гасіння пожежі залежно від її характеру і властивостей матеріалів, що горять. Порядок рятування людей і майна з будівлі, що горить.
Вивчення порядку дій чатового під час гасіння пожежі і застосування засобів пожежогасіння проводиться із застосуванням такого самого інструменту та інвентарю, що знаходяться на посту, що охороняється

2

5

Тема 5. Матеріальна частина карабіна (штатної зброї).
Зміст: Загальна будова і робота частин та механізмів штатної зброї. Розбирання, збирання і чищення. Огляд і підготовка до стрільби.

2

6

Тема 6. Прийоми і правила стрільби з карабіна (закріпленої зброї) по нерухомих цілях.
Зміст: Практичне виконання першої вправи навчальних стрільб. Заходи безпеки під час використання зброї

4

7

Тема 7. Стройова підготовка.
Зміст: Зовнішній вигляд працівника ВОХОР. Стройове положення зі зброєю. Стройові прийоми зі зброєю на місці та під час руху

1

8

Тема 8. Медична підготовка.
Зміст: Практичне навчання правилам та прийомам надання домедичної допомоги при кровотечі із судин поранених кінцівок. Накладання захисних пов'язок при пораненнях та опіках. Проведення іммобілізації кісток кінцівок та у разі травмування хребта з використанням табельних та підручних засобів. Домедична допомога при ураженні електричним струмом (способи вентиляції легень, закритий масаж серця)

1

9

Тема 9. Зброя масового ураження і захист від неї.
Зміст: Зброя масового ураження, вплив її вражаючих факторів на людину. Дії особового складу за сигналами оповіщення про застосування зброї масового ураження

1

10

Тема 10. Засоби зв'язку і сигналізації.
Зміст: Обладнання постів засобами охоронної сигналізації та зв'язку і порядок їх використання. Правила користування засобами охоронної сигналізації. Загальна будова технічних засобів охорони, принцип їх дії. Порядок ведення журналу обліку роботи технічних засобів охорони. Польовий телефонний апарат, переносні малогабаритні радіостанції, їх призначення, тактико-технічні дані і будова. Правила ведення переговорів.

1

11

Залік.
Перевірка знання основних вимог Положення та Інструкції, матеріальної частини штатної зброї, вимог безпеки під час користування зброєю та порядку її застосування. Практичне виконання навчальних вправ стрільб зі штатної зброї

2

Усього:

20

 

Додаток 5
до Порядку підготовки особового складу підрозділів воєнізованої охорони
(пункт 8 розділу III)

 

 

 

 

Перелік тем і розрахунок годин занять зі спеціальної підготовки для вожатих вартових собак

N
з/п

Теми

Кількість годин

1

2

3

1

Тема 1. Основи організації охорони об'єктів.
Зміст: Характеристика об'єкта, порядок організації його охорони. Склад варти, кількість постів, їх обладнання та маршрути руху до них

1

2

Тема 2. Обов'язки посадових осіб варти.
Зміст: Обов'язки вожатого вартових собак

1

3

Тема 3. Охорона об'єктів з використанням вартових собак. Обладнання й облаштування постів вартових собак.
Зміст: Призначення вартових собак. Організація охорони об'єктів з використанням вартових собак. Види постів вартових собак. Вибір місця для постів вартових собак залежно від розташування постів чатових. Обладнання та маскування рухомих і нерухомих постів вартових собак

1

4

Тема 4. Порядок розміщення та утримання вартових собак.
Зміст: Спеціальні будівлі для утримання та їх обладнання. Порядок і правила розміщення собак у стаціонарних умовах. Порядок обслуговування собак. Годування і напування собак. Інвентар для догляду за собаками. Ранковий огляд і вигул собак, догляд за ними

1

5

Тема 5. Ветеринарна підготовка.
Зміст: Характерні ознаки хворих собак й основні профілактичні заходи проти їх захворювання. Заразні, кишкові та шкірні захворювання собак. Лікування. Ветеринарний огляд, його значення і техніка проведення. Огляд хворого собаки, надання йому ветеринарної допомоги та догляд за ним

2

6

Тема 6. Тренування вартових собак.
Зміст: Підтримання у собак злобності, сміливості і недовіри до сторонніх осіб. Закріплення у собак навичок відмови від підбирання корму із землі на посту. Тренування собак щодо роботи на постах удень і вночі. Перевірка несення служби вартовими собаками за різних обставин

6

Усього:

12

 

Додаток 6
до Порядку підготовки особового складу підрозділів воєнізованої охорони
(пункт 1 розділу IV)

 

 

 

 

Перелік тем і розрахунок годин з вогневої підготовки

N
з/п

Теми

Кількість годин

1

2

3

1

Тема 1. Матеріальна частина карабіна (штатної зброї). Стислі відомості з основ стрільби. Спостереження і визначення відстані.
Зміст: Призначення і бойові характеристики карабіна (закріпленої зброї). Будова і призначення основних частин. Порядок розбирання, збирання і чищення. Порядок огляду. Підготовка зброї до стрільби. Явище пострілу. Початкова швидкість кулі і віддача зброї. Визначення величини пари кроків

2

2

Тема 2. Прийоми і правила стрільби з карабіна (закріпленої зброї). Заходи безпеки під час використання зброї. Практичне виконання вправи початкових стрільб.
Зміст: Підготовка до стрільби лежачи з упору і з руки. Прицілювання, здійснення і припинення стрільби. Прийоми стрільби лежачи за укриттям

6

Усього:

8


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міноборони (Приказы Минобороны) | Добавил: yurist-online (17.02.2017)
Просмотров: 225
Всего комментариев: 0
avatar