Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Наказ Мінфіну №1691 від 22.12.2011. Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2011

м. Київ

N 1691

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2012 р. за N 33/20346

Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 9 жовтня 2013 року N 866,
 від 5 червня 2015 року N 541,
 від 25 січня 2016 року N 15,
 від 11 жовтня 2016 року N 876

Відповідно до статті 10 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 05.02.2008 N 40 "Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.2008 за N 137/14828.

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку Державну казначейську службу України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22.12.2011 N 1691

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 січня 2012 р. за N 33/20346

 

Порядок
формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою формування переліку всіх розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, упорядкування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) та одержувачів бюджетних коштів (далі - мережа) та встановлення загальних процедур з формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (далі - Єдиний реєстр) - автоматизована система збирання, накопичення, обліку та надання інформації про розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

реєстраційна картка розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) (далі - Реєстраційна картка) - документ встановленого зразка, який містить сукупність даних про розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).

Інші терміни вживають у значенні, визначеному Бюджетним кодексом України.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), до яких застосовуються вимоги бюджетного законодавства, визначені для розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів).

2. Заповнення Реєстраційної картки та внесення інформації до Єдиного реєстру

2.1. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів заповнюють Реєстраційну картку за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку та подають до органу Державної казначейської служби України (далі - орган Казначейства) за місцезнаходженням в електронному вигляді та на паперовому носії інформації (два примірники) за підписом керівника установи (підприємства, організації), завіреним відбитком печатки.

Разом з Реєстраційною карткою розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів надається копія належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчена в установленому законодавством порядку. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, установчі документи в паперовій формі не подають. Положення про юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Розпорядники бюджетних коштів, які діють на підставі законів, установчих документів не подають.

(абзац другий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
 від 25.01.2016 р. N 15,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 11.10.2016 р. N 876)

Розпорядники бюджетних коштів, відомості щодо яких згідно із законодавством не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), разом з Реєстраційною карткою надають:

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
 абзац третій пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2016 р. N 15)

копію довідки про присвоєння коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, виданої відповідним центральним органом виконавчої влади та засвідченої цим органом;

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

копію довідки про взяття на облік платника податків, засвідчену відповідним територіальним органом Державної фіскальної служби;

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

копію повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, засвідчену відповідним територіальним органом Державної фіскальної служби.

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
у зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим)

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) забезпечує подання Реєстраційної картки суб'єктом господарювання, громадською чи іншою організацією, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена ним на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, як одержувач бюджетних коштів та не зареєстрована в Єдиному реєстрі, не пізніше ніж за 3 робочих дні до терміну подання мережі (змін до мережі) до органів Казначейства.

Разом з Реєстраційною карткою одержувачем бюджетних коштів надається лист головного розпорядника бюджетних коштів (розпорядника нижчого рівня) про підтвердження намірів залучення до виконання бюджетної програми та включення цього одержувача бюджетних коштів до мережі.

У разі отримання коштів одержувачем бюджетних коштів одночасно з різних бюджетів Реєстраційна картка заповнюється за найвищим рівнем бюджету у такій послідовності: державний бюджет, бюджет Автономної Республіки Крим, обласний, районний, міський, бюджет району у місті, селищний, сільський.

У разі отримання коштів одержувачем бюджетних коштів одночасно від декількох розпорядників бюджетних коштів одержувачем бюджетних коштів за його місцезнаходженням подається одна Реєстраційна картка до органу Казначейства.

Новоствореними розпорядниками бюджетних коштів Реєстраційна картка подається до органів Казначейства протягом десяти календарних днів з дня державної реєстрації юридичної особи.

(абзац одинадцятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2016 р. N 15)

Якщо відповідно до нормативно-правових актів розпорядник бюджетних коштів для реалізації окремих програм отримує кошти з декількох бюджетів, Реєстраційна картка заповнюється за тим бюджетом, з якого здійснюється його утримання.

Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) подають до органів Казначейства реєстраційні картки, засвідчені розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів), до складу яких вони входять.

2.2. Орган Казначейства протягом одного робочого дня перевіряє наявність чи відсутність реєстрації установи (підприємства, організації) в Єдиному реєстрі, повноту заповнення Реєстраційної картки, наданої розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів), відповідність даних, зазначених у Реєстраційній картці, установчим документам та відомостям з Єдиного державного реєстру (витягу, установчому документу клієнта), отриманим органами Казначейства в електронній формі у порядку, встановленому законодавством.

(абзац перший пункту 2.2 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 25.01.2016 р. N 15,
від 11.10.2016 р. N 876)

Абзац другий пункту 2.2 виключено

(пункт 2.2 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
 абзац другий пункту 2.2 виключено згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.01.2016 р. N 15,
 у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
 вважати відповідно абзацами другим, третім)

Орган Казначейства вносить відповідну інформацію до бази даних Єдиного реєстру з відміткою про її введення на паперовому носії картки (заповнюються код розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), який присвоєно, дата реєстрації та засвідчуються підписом керівника (заступника керівника) органу Казначейства). У разі виявлення невідповідності даних, недотримання встановлених вимог оформлення Реєстраційна картка повертається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

(пункт 2.2 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Якщо розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) включений до Єдиного реєстру раніше, інформація не вноситься до бази даних Єдиного реєстру і документи повертаються розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) з відміткою про присвоєний код за Єдиним реєстром та дату реєстрації в Єдиному реєстрі.

2.3. Достовірність інформації, що наведена у Реєстраційній картці, забезпечує керівник установи (підприємства, організації), що її підписав.

2.4. Один примірник заповненої Реєстраційної картки (оригінал) з відповідною відміткою про введення до бази даних Єдиного реєстру повертається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів), другий примірник Реєстраційної картки (оригінал), документи, які надаються разом з Реєстраційною карткою, та відомості з Єдиного державного реєстру (витяги, установчі документи клієнта) зберігаються у відповідному органі Казначейства в справі з юридичного оформлення рахунків розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).

(абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
 від 25.01.2016 р. N 15,
 від 11.10.2016 р. N 876)

Розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) надається довідка про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

2.5. Інформація про розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), зареєстрованого в Єдиному реєстрі, зберігається постійно.

3. Присвоєння розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) кодів за Єдиним реєстром та надання інформації з Єдиного реєстру

3.1. Присвоєння розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) кодів за Єдиним реєстром здійснюється в автоматизованому режимі після внесення до бази даних Єдиного реєстру інформації, наведеної у Реєстраційній картці.

Код за Єдиним реєстром присвоюється одноразово з постійним строком дії та є унікальним в межах України.

При присвоєнні коду розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів), що збільшить існуючу значність коду за Єдиним реєстром, в існуючих кодах розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) в старшому знаку проставляється "0".

3.2. Занесення даних Реєстраційної картки в Єдиний реєстр та присвоєння розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) коду за Єдиним реєстром вважаються включенням розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру.

3.3. Доступ до бази даних Єдиного реєстру мають всі органи Казначейства в межах відповідної території в режимі он-лайн.

Державна казначейська служба України (далі - Казначейство України) щоденно надає в електронному вигляді Міністерству фінансів України, а органи Казначейства наступного дня після внесення змін надають місцевим фінансовим органам інформацію з бази даних Єдиного реєстру у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

(абзац другий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 11.10.2016 р. N 876)

Казначейство України надає головним розпорядникам коштів державного бюджету при складанні та внесенні змін до мережі витяги з Єдиного реєстру шляхом розміщення на веб-порталі Казначейства України (авторизованим користувачам), на зовнішніх носіях інформації в електронному вигляді та електронною поштою з підтвердженням їх отримання. Органи Казначейства надають обласним державним адміністраціям, головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів та розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів нижчого рівня витяги з Єдиного реєстру на зовнішніх носіях інформації в електронному вигляді та електронною поштою з підтвердженням їх отримання.

(абзац третій пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 11.10.2016 р. N 876)

4. Унесення змін до Єдиного реєстру

4.1. У разі виникнення змін у складі інформації, що міститься у Реєстраційній картці, розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) протягом трьох робочих днів подає зазначені зміни разом із супровідним листом до відповідного органу Казначейства, в якому він обслуговується, для внесення цих змін до Реєстраційної картки та до Єдиного реєстру.

Зміни подаються за формою Реєстраційної картки у двох примірниках. При цьому у верхній частині картки вказується найменування розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), а у нижній частині картки заповнюються лише поля, що змінюються, та код розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), який присвоєно.

У разі переходу на обслуговування до іншого органу Казначейства розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) надає органу Казначейства, до якого переходить на обслуговування, Реєстраційну картку відповідно до пункту 2.1 цього Порядку. При цьому код за Єдиним реєстром не змінюється.

(пункт 4.1 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 11.10.2016 р. N 876,
у зв'язку з цим абзаци третій - восьмий
 вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим)

Якщо внесені зміни до документів, визначених пунктом 2.1 глави 2 цього Порядку, разом із змінами до Реєстраційної картки розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) надаються копії цих документів.

У разі внесення змін до інформації про розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), яка міститься в Єдиному державному реєстрі, орган Казначейства отримує в електронній формі нові відомості з Єдиного державного реєстру (витяг, установчі документи клієнта).

(пункт 4.1 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2016 р. N 15,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий
 вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим,
абзац п'ятий пункту 4.1 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 11.10.2016 р. N 876)

Орган Казначейства перевіряє правильність заповнення Реєстраційної картки, вносить зміни до бази даних Єдиного реєстру та робить відмітку про їх введення на паперовому носії Реєстраційної картки (заповнюється дата перереєстрації та засвідчується підписом керівника (заступника керівника) органу Казначейства).

Один примірник змін до Реєстраційної картки (оригінал) з відповідною відміткою про введення до бази даних Єдиного реєстру повертається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів), а другий примірник (оригінал) та документи, які надаються разом зі змінами до Реєстраційної картки, зберігаються у відповідному органі Казначейства в справі з юридичного оформлення рахунків розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).

(абзац сьомий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

У разі зміни найменування розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), органу Казначейства за місцем його обслуговування відповідним органом Казначейства надається оновлена довідка про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру.

(пункт 4.1 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

В інших випадках внесення змін до Реєстраційної картки довідка про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру не надається.

(пункт 4.1 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

4.2. У разі реорганізації розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення), що має наслідком зміну коду за ЄДРПОУ, новостворений розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) подає Реєстраційну картку разом з документами, визначеними пунктом 2.1 глави 2 цього Порядку, для присвоєння нового коду розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).

(абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
 від 05.06.2015 р. N 541)

У разі реорганізації розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) без зміни коду за ЄДРПОУ за розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) - правонаступником залишається код розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), присвоєний до реорганізації.

У разі припинення діяльності розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) внаслідок ліквідації в Єдиному реєстрі закривається відповідна Реєстраційна картка після вилучення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) з мережі. Інформація про розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) постійно зберігається в архіві бази даних Єдиного реєстру, а код розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) більше не використовується.

4.3. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) протягом 5 робочих днів з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації повідомляє відповідний орган Казначейства про припинення юридичної особи. Орган Казначейства отримує відомості про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в електронній формі з Єдиного державного реєстру.

(абзац перший пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
 від 05.06.2015 р. N 541,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 25.01.2016 р. N 15)

Розпорядник бюджетних коштів, відомості щодо якого згідно із законодавством не містяться в Єдиному державному реєстрі, після прийняття рішення відповідним органом про припинення діяльності такого розпорядника бюджетних коштів протягом 5 робочих днів подає до органу Казначейства копію довідки про виключення з ЄДРПОУ, засвідчену органом, який її видав.

(пункт 4.3 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
у зв'язку з цим абзаци другий, третій
 вважати відповідно абзацами третім, четвертим)

У разі закриття відокремленого структурного підрозділу розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до органу Казначейства подається копія розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами, про його закриття, засвідчена органом, що її видав. Документ подається після внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

(абзац третій пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

Зазначені документи є підставою для закриття органом Казначейства Реєстраційної картки в Єдиному реєстрі.

4.4. У разі припинення обслуговування розпорядника бюджетних коштів в органі Казначейства (перехід на централізований облік тощо) в Єдиному реєстрі закривається відповідна Реєстраційна картка після вилучення розпорядника бюджетних коштів з мережі.

Про припинення обслуговування розпорядник бюджетних коштів повідомляє відповідний орган Казначейства, що є підставою для закриття Реєстраційної картки в Єдиному реєстрі.

5. Перевірка відповідності даних Єдиного реєстру даним мережі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

5.1. Органи Казначейства щорічно до 1 березня проводять перевірку відповідності даних Єдиного реєстру даним мережі щодо включення до неї розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів).

5.2. У разі якщо розпорядник бюджетних коштів не включений до мережі на поточний бюджетний період, а одержувач бюджетних коштів - на поточний та попередній бюджетні періоди, відповідні органи Казначейства перевіряють дані про державну реєстрацію припинення юридичної особи (внесення запису про закриття відокремленого структурного підрозділу юридичної особи) в Єдиному державному реєстрі.

(абзац перший пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
 від 25.01.2016 р. N 15)

Якщо розпорядник бюджетних коштів, відомості щодо якого згідно із законодавством не містяться в Єдиному державному реєстрі, не включений до мережі на поточний бюджетний період, орган Казначейства, в якому він зареєстрований, звертається із запитом про припинення юридичної особи до відповідного центрального органу виконавчої влади, який надав розпоряднику бюджетних коштів довідку про присвоєння коду за ЄДРПОУ.

(пункт 5.2 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
у зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім)

Відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи (внесення запису про закриття відокремленого структурного підрозділу юридичної особи) або інформація про припинення юридичної особи, відомості щодо якої згідно із законодавством не містяться в Єдиному державному реєстрі, є підставою для закриття органом Казначейства відповідної Реєстраційної картки в Єдиному реєстрі. Зазначені відомості зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунків розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).

(абзац третій пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
 від 25.01.2016 р. N 15)

(пункт 5.2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

Реєстраційна картка розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів). Додаток 1 до Порядку формування Єдиного реєстру

Довідка про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (04.12.2016)
Просмотров: 1064
Всего комментариев: 0
avatar