Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №1013 від 28.12.2016. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 158


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. № 1013

Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 4 березня 2013 р. № 158

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня2013 р. № 158 “Про затвердження переліків підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини під час виробництва в хімічній промисловості та річних обсягів квот на відвантаження або ввезення таких речовин” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 21, ст. 711, № 63, ст. 2276) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

              В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1013

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 4 березня 2013 р. № 158

1. У назві постанови слова “під час” замінити словом “для”.

2. У пункті 1:

1) в абзаці другому слова “сирий кам’яновугільний” виключити, а слова “під час” замінити словом “для”;

2) в абзаці третьому слова “під час” замінити словом “для”;

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України толуол (код згідно з УКТЗЕД 2707 20 90 00), що використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на його відвантаження або ввезення згідно з додатком 3;

перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України ксилол (код згідно з УКТЗЕД 2707 30 90 00), що використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на його відвантаження або ввезення згідно з додатком 4;

перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, крім диетилового ефіру, який класифікується за кодом згідно з УКТЗЕД 2909 11 00 00 (коди згідно з УКТЗЕД 2909 19 10 00, 2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90), що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на їх відвантаження або ввезення згідно з додатком 5.”.

2. У додатку 1 до постанови:

1) у назві додатка слова “сирий кам’яновугільний” виключити, а слова “під час” замінити словом “для”;

2) у назві граф “Найменування хімічної продукції, яку одержують з бензолу сирого кам’яновугільного” та “Обсяги квот бензолу сирого кам’яновугільного, тис. тонн” слова “сирого кам’яновугільного” виключити;

3) у позиції “00191224 ПАТ “Запоріжкокс”:

 у графі “Найменування підприємства” слова “ПАТ “Запоріжкокс” замінити словами “ПрАТ “Запоріжкокс”;

графу “Найменування хімічної продукції, яку одержують з бензолу” доповнити словами

“фракція інденкумаронова

толуол

ксилол

розчинник марки “Арома”;

4) у позиції “05393079 ПАТ “Євраз Баглійкокс” у графі “Обсяги квот бензолу, тис. тонн” цифри “8,5” замінити цифрами “19,012”;

5) виключити таку позицію:

 

“05393056

ПАТ “Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського”

добавка ароматична для моторного палива

сольвент кам’яновугільний

фракція головна сирого бензолу

залишки кубові ректифікації

сольвент — нафта чорна

суміш ароматична вуглеводнів

10,512”.

3. У додатку 2 до постанови:

1) у назві додатка слова “під час” замінити словом “для”;

2) у назві графи “Найменування хімічної продукції, яку одержують з метанолу технічного (метилового спирту), спосіб його використання” слова “, спосіб його використання” виключити;

3) у позиції “33578130 ТОВ “Карпатсмоли” у графі “Обсяги квот метанолу технічного (метилового спирту), тис. тонн” цифри “12” замінити цифрами “18”;

4) у позиції “05761614 ПАТ “Концерн Стирол” у графі “Найменування хімічної продукції, яку одержують з метанолу технічного (метилового спирту)” слова “очищення стічних вод методом денітрифікації” замінити словами “очищена стічна вода”;

5) позицію “33270581 ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання “Азот” у графі “Найменування хімічної продукції, яку одержують з метанолу технічного (метилового спирту)” доповнити словами “очищена стічна вода”;

6) у позиції “00203826 ПАТ “Азот” у графі “Найменування хімічної продукції, яку одержують з метанолу технічного (метилового спирту)” слова “очищення промислових та міських стічних вод” замінити словами “очищена стічна вода”;

 

 

 

7) позицію

“05761620

ПАТ “Дніпроазот”

очищення стічних вод методом нітроденітрифікації

0,3”

замінити такою позицією:

“05761620

ПАТ “Дніпроазот”

очищена стічна вода

0,395”;

 8) доповнити додаток такими позиціями:

“32292929

ПрАТ “Лисичанська нафтова інвестиційна компанія”

метил-трет-бутиловий ефір

 

8,8

 36332535

ТОВ “Катоіл Плюс”

метилові ефіри жирних кислот

гліцерин

олива альтернативна БІО-5А

0,78”.

4. Доповнити постанову додатками 3—5 такого змісту:

“Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2013 р. № 158

ПЕРЕЛІК
підприємств, які отримують або ввозять на митну територію
України толуол (код згідно з УКТЗЕД 2707 20 90 00), що
використовується як компонент моторних палив, для використання
як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні
обсяги квот на його відвантаження або ввезення

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Найменування хімічної продукції, яку одержують з толуолу

Обсяги квот толуолу,         тис. тонн

37168244

ТОВ “Кіровоградпостач”

органічні розчинники

2

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 4 березня 2013 р. № 158
 

ПЕРЕЛІК
підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України ксилол (код згідно з УКТЗЕД 2707 30 90 00), що використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на його відвантаження або ввезення

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Найменування хімічної продукції, яку одержують з ксилолу

Обсяги квот ксилолу,                тис. тонн

37168244

ТОВ “Кіровоградпостач”

органічні розчинники

2

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2013 р. № 158

ПЕРЕЛІК 
підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України
ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані,
нітровані або нітрозовані похідні, крім диетилового ефіру, який класифікується за кодом згідно з УКТЗЕД 2909 11 00 00 (коди згідно з УКТЗЕД 2909 19 10 00, 2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90), що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот
на їх відвантаження або ввезення

 

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Найменування хімічної продукції, яку одержують з ефірів та їх похідних

Обсяги квот ефірів та їх похідних,                    тис. тонн

05761264

ПАТ “Шосткинський завод хімічних реактивів”

4,6-динітро-2-                        (2-гідроксиетил) амінофенол

0,003”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (05.01.2017)
Просмотров: 737
Всего комментариев: 0
avatar