Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №946 від 14.12.2016. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 грудня 2016 р. № 946

Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 16 серпня 1994 р. № 560

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 “Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених” (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 285; Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2798; 2004 р., № 28, ст. 1871; 2012 р., № 71, ст. 2874; 2013 р., № 51, ст. 1849, № 75, ст. 2773) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 грудня 2016 р. № 946

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 
від 16 серпня 1994 р. № 560

1. У назві та тексті постанови слово “учених” замінити словом “вчених”.

2. В абзаці третьому пункту 1 слово “, відомств” виключити.

3. У Положенні про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Положення слово “учених” замінити словом “вчених”;

2) у пункті 1 слово “учених” замінити словом “вчених”, а слова і цифри “віком до 35 років” виключити;

3) пункт 3 після слів “стипендії аспіранта” доповнити словами “, ад’юнкта, докторанта”;

4) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати 33 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 38 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій.

На здобуття стипендій можуть висуватися наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів.

Обов’язковою умовою для здобуття стипендії є наявність у претендента вагомих наукових результатів, а також можливість проводити наукові дослідження.”;

5) у першому реченні пункту 5 слова “учені (науково-технічні) ради” в усіх відмінках замінити словами “вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради”;

6) у першому реченні пункту 7 слово “вересня” замінити словом “жовтня”;

7) у пункті 8 слова “Учена (науково-технічна) рада організації” замінити словами “Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи, організації, вищого навчального закладу”;

8) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Виплата стипендії може припинятися президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за поданням вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи, організації, вищого навчального закладу, що висувала стипендіата, погодженим з відповідним міністерством або відповідною національною галузевою академією наук.

При досягненні 35 років стипендіатом, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років стипендіатом, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі, виплата стипендії припиняється.”;

9) у тексті Положення слово “відомства” в усіх відмінках виключити.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (19.12.2016)
Просмотров: 633
Всего комментариев: 0
avatar