Главная » Файлы » Кадровая документация / Кадрова документація » Должностные инструкции / Посадові інструкції

Типова посадова інструкція консультанта місцевого загального суду
10.06.2015, 21:40


Зразок бланку (приклад шаблону) інструкції:

ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

КОНСУЛЬТАНТА МІСЦЕВОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Посадова інструкція консультанта місцевого суду встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду консультанта місцевого загального суду (далі - консультант).

 

1.2. Консультант є посадовою особою апарату місцевого загального суду (далі - суд), правовий статус якої визначається Законом України "Про державну службу".

 

1.3. Консультант призначається на посаду та звільняється з посади наказом голови відповідного суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

1.4. На посаду консультанта призначається особа, яка має вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи на державній службі в судових органах України не менше 2 років або загальний стаж роботи за фахом не менше 3 років.

 

1.5. Консультант безпосередньо підпорядкований керівникові апарату суду.

 

1.6. Консультант суду безпосередньо підпорядкованих працівників апарату суду не має.

 

1.7. У своїй роботі керується Конституцією УкраїниЦивільним процесуальнимКримінально-процесуальним та іншими кодексами УкраїниЗаконами України "Про судоустрій України", "Про статус суддів""Про державну службу""Про боротьбу з корупцією" та іншими законами України, рішеннями Конституційного Суду України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління Державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління Державної судової адміністрації, відповідним Положенням про службу судових розпорядників та організацію її діяльності, іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією.

 

2. Завдання та обов'язки

 

2.1. Здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства та судової практики.

 

2.2. Здійснює ведення контрольних кодексів.

 

2.3. Інформує працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня.

 

2.4. Проводить узагальнення роботи суду із звернення судових рішень до виконання.

 

2.5. Організовує роботу бібліотеки суду, підбір літератури для працівників суду, координує роботу бібліотекаря суду.

 

2.6. Забезпечує роботу системи комплексного інформаційного забезпечення "Ліга".

 

2.7. Забезпечує приймання та відправлення електронної пошти.

 

2.8. Контролює ведення діловодства в суді.

 

2.9. Координує роботу архіву суду, надає методичну та практичну допомогу працівникам архіву суду.

 

2.10. Веде кадрову роботу щодо працівників апарату суду.

 

2.11. Здійснює роботу з підвищення кваліфікації працівників суду.

 

2.12. Здійснює контроль за веденням обліку та зберіганням судових справ, веденням судової статистики, своєчасним та якісним складанням статистичних звітів, координує роботу старшого секретаря суду.

 

2.13. Контролює належний облік та зберігання речових доказів.

 

2.14. Веде аналітичну роботу з різних напрямів діяльності суду відповідно до внутрішнього розподілу обов'язків між консультантами суду.

 

2.15. Здійснює облік звернень громадян та юридичних осіб, проводить аналіз роботи суду з розгляду звернень.

 

2.16. За дорученням голови суду чи керівника апарату суду розглядає звернення та готує проекти відповідей на них.

 

2.17. Здійснює контроль за виконанням окремих ухвал, готує інформацію голові суду та керівникові апарату про стан цієї роботи, відповідні узагальнення та пропозиції щодо покращання роботи.

 

2.18. Здійснює оформлення проектів доручень суду про виконання судами інших держав окремих процесуальних дій, про вручення судових документів з цивільних, кримінальних справ, про екстрадицію правопорушників на територію України, оформлює клопотання про визнання та виконання рішень суду на території інших держав, забезпечує оформлення та виконання доручень судів іноземних держав відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ та інших міжнародно-правових договорів України про правову допомогу, ратифікованих Верховною Радою України.

 

2.19. Бере участь у плануванні роботи суду, за дорученням голови суду або керівника апарату здійснює контроль за виконанням окремих розділів плану роботу суду.

 

2.20. Вивчає питання організаційного забезпечення діяльності суду та готує пропозиції щодо його поліпшення відповідно до внутрішнього розподілу обов'язків між консультантами.

 

2.21. Виконує інші доручення голови суду та керівника апарату суду.

 

3. Права

 

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про державну службу", "Про судоустрій України" та іншими актами законодавства.

 

3.2. На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.

 

3.3. Уносити пропозиції щодо вдосконалення роботи із забезпечення діяльності консультантів та суду.

 

3.4. Отримувати від працівників апарату суду необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов'язків.

 

3.5. Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду.

 

4. Відповідальність

 

4.1. Консультант суду відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією" несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.


Нравится? Лайкни!


Категория: Должностные инструкции / Посадові інструкції | Добавил: yurist-online | Теги: посадова, типова інструкція, місцевий загальний суд, Консультант
Просмотров: 1026 | Загрузок: 116
Всего комментариев: 0
avatar