Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Довідка для нарахування щомісячної винагороди в іноземній валюті (Справка для начисления ежемесячного вознаграждения в иностранной валюте)
26.04.2017, 08:40


Зразок бланку (приклад шаблону) Довідки для нарахування щомісячної винагороди в іноземній валюті:

 

Образец бланка (пример шаблона) Справки для начисления ежемесячного вознаграждения в иностранной валюте:

Додаток 6
до Порядку забезпечення коштами в іноземній валюті в системі Міністерства оборони України
(пункт 7 розділу VI)

Штамп військової частини
(за умовним найменуванням, а за
відсутності умовного - за дійсним
найменуванням військової частини)

ДОВІДКА

Видана ______
                                                                         (умовне, а за відсутності умовного - дійсне найменування)
,
                                                                               військової частини та її місцезнаходження)
засвідчує, що _
                                                                                               (найменування посади, військове звання,
,
                                                                       прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
особистий номер ________, станом на ___________ 20__ року:

1) має військове звання ___,
                                                          (військове звання для офіцерського складу на дату вибуття з основного місця служби)
присвоєне наказом _______.

2) згідно зі штатом N _______ має тарифний розряд ____.

3) військове звання _______,
                                                               (військове звання під час відрядження на корабель для офіцерського складу)
присвоєне наказом _______

Довідка видана для нарахування щомісячної винагороди в іноземній валюті.

Командир
військової частини А0000

 

(військове звання)

 
____
(підпис)

 
____
(ініціали та прізвище)

 

Начальник штабу
військової частини А0000

 

(військове звання)

 
____
(підпис)

 
____
(ініціали та прізвище)

 

Начальник
фінансового органу

 
_
(військове звання)

 
____
(підпис)

 
____
(ініціали та прізвище)

 

___ _ 20__ року


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 790 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar