Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м Звіт про заборгованість
28.02.2017, 17:40


Зразок бланку (форма шаблону) Довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами":

Образец бланка (форма шаблона) Справки о дебиторской и кредиторской задолженности по операциям, которые не отображаются в форме N 7д, N 7м "Отчет о задолженности по бюджетным средствам":

Додаток 18
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац п'ятий підпункту 2.4.1 пункту 2.4)

 

 

 

 

 

Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами",
на ____________ 20__ р.

 

 

Коди

Установа __________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

 

 

 

Територія _________________________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання _______________

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

 

Назва показників

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду (року)

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

Допомога і компенсації громадянам

010

 

 

 

 

допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

011

 

 

 

 

допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання

012

 

 

 

 

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

020

 

 

 

 

Розрахунки за депозитними операціями

030

 

 

 

 

з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями

031

 

 

 

 

у залишках коштів на рахунках

032

 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

040

 

 

 

 

Короткострокові позики

050

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

060

 

 

 

 

Короткострокові векселі

070

 

 

 

 

Заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до бюджету тощо

080

 

 

 

 

Розрахунки з депонентами

090

 

 

 

 

Розрахунки за відсотками, нарахованими установами банків на залишки коштів у національній та іноземній валютах за сумою, яка підлягає перерахуванню до бюджету

100

 

 

 

 

Заборгованість ліквідаційних комісій банків

110

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства

120

Х

 

Х

 

Розрахунки за іншими операціями

130

 

 

 

 

у тому числі:

131

 

 

 

 

 

132

 

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

134

 

 

 

 

 

135

 

 

 

 

 

136

 

 

 

 

 

137

 

 

 

 

 

138

 

 

 

 

 

139

 

 

 

 

Разом

140

 

 

 

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1013 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar