Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (Справка о дебиторской задолженности по расходам)
28.02.2017, 16:36


Зразок бланку (форма шаблону) Довідкb про дебіторську заборгованість за видатками:

Образец бланка (форма шаблона) Справкb о дебиторской задолженности по расходам:

Додаток 33
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац п'ятнадцятий підпункту 2.4.2 пункту 2.4)

 

 

 

 

 

Довідка
про дебіторську заборгованість за видатками
на ____________ 20__ р.

 

 

Коди

Установа ____________________________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

 

 

 

Територія __________________________________________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ____________________________________________________

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________

 

 

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

 

Коди програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

КЕКВ

Дебіторська заборгованість на початок звітного року

Дебіторська заборгованість з простроченим строком позовної давності, що настав протягом звітного року

Списана дебіторська заборгованість протягом звітного року

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)

усього

з неї

усього

до одного місяця

прострочена

строк позовної давності якої минув

усього

з неї

строк позовної давності якої минув

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 709 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar