Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання
28.02.2017, 17:37


Зразок бланку (форма шаблону) Довідки про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання:

Образец бланка (форма шаблона) Справки о материальных ценностях, которые переданы на ответственное хранение:

Додаток 19
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац шостий підпункту 2.4.1 пункту 2.4)

 

 

 

 

 

Довідка
про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання,
на ____________ 20__ р.

 

 

Коди

Установа ____________________________________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

 

 

 

Територія ___________________________________________________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання __________________________________________

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ____

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

 

N
з/п

Найменування матеріальних цінностей

Підприємство (організація, установа) - постачальник товарів

Підприємство (організація, установа), якому передані матеріальні цінності на відповідальне зберігання

Сума

Підстава для передачі (дата, номер договору)

Термін зберігання

найменування

код за ЄДРПОУ

найменування

код за ЄДРПОУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Необоротні активи

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Запаси

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

____________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 754 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar