Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України
28.02.2017, 17:34


Зразок бланку (форма шаблону) Довідки про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби Україниі:

Образец бланка (форма шаблона) Справки о подтверждении остатков средств на других счетах клиентов Государственной казначейской службы Украины:

Додаток 21
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(пункт 2.4)

 

 

 

 

 

Довідка
про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01 січня 20__ р.

_________________________________
(найменування установи-клієнта)

 

_________________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби
України)

 

Станом на 01 січня 20__ р. залишки коштів на наших рахунках, зазначені у виписках, становлять:

на рахунку N _______________________________________________________ __________________
(номер та назва рахунка)

( ) грн коп.;
(цифрами) (словами)

на рахунку N __________________________________________________ _______________________
(номер та назва рахунка)

( ) грн коп.
(цифрами) (словами)

Підтверджуємо, що нами всі записи за виписками перевірено і встановлено, що вони зроблені правильно і зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.

 

М. П.

Керівник

___________________
(підпис)

 

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

 

________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Відмітка про звірку залишків*:

Справжнє підтвердження залишків з рахунками клієнта і зразками підписів звірено та розбіжностей не виявлено.

"___" ____________ 20__ року

 

Штамп казначея

 

___________________________
(підпис)

 

 

____________
* Відмітка про звірку залишку коштів на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість не ставиться.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 713 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar