Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних
28.02.2017, 17:36


Зразок бланку (форма шаблону) Довідки про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках:

Образец бланка (форма шаблона) Справки о подтверждении остатков средств общего и специального фондов государственного или местных бюджетов на регистрационных (специальных регистрационных) счетах:

Додаток 20
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

 

 

 

 

Довідка
про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках

станом на 1 січня 20__ р.

__________________________________
(найменування установи-клієнта)

________________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 1 січня 20__ року залишки коштів на наших реєстраційних рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять:

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку N _____________________________
(номер та назва рахунка)

  • ___________________________________________(________________________________) грн коп.;_
    (цифрами) (словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку N _____________________________
(номер та назва рахунка)

  • ___________________________________________(________________________________)_грн коп.
    (цифрами) (словами)

Підтверджуємо, що нами всі записи за виписками перевірені і встановлено, що вони зроблені правильно і зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.

М. П.

Керівник

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Відмітка про звірку залишків:

Справжнє підтвердження залишків з рахунками клієнта і зразками підписів звірено та розбіжностей не виявлено.

"___" ____________ 20__ року

Штамп казначея

__________________________
(підпис)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 831 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar