Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду
28.02.2017, 17:15


Зразок бланку (форма шаблону) Довідки про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду:

Образец бланка (форма шаблона) Справки о причинах возникновения просроченной кредиторской задолженности общего фонда:

Додаток 29
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац одинадцятий підпункту 2.4.2 пункту 2.4)

 

 

 

 

 

Довідка
про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду
на ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа __________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 

 

Територія _________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів __________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* _____________

 

 

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

 

N
з/п

Показники

Кредиторська заборгованість

минулих періодів

поточного року

1

2

3

4

1

Асигнувань спрямовано менше, ніж визначено плановими показниками

 

 

2

Призупинення операцій за рішенням судових, контролюючих органів

 

 

3

Відновлення заборгованості згідно з рішеннями контролюючих та судових органів

 

 

4

Інше

 

 

 

Усього простроченої кредиторської заборгованості

 

 

 

Керівник

____________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 835 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar