Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
28.02.2017, 17:12


Зразок бланку (форма шаблону) Довідки про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет):

Образец бланка (форма шаблона) Справки о направлении объемов собственных поступлений, превышающих соответствующие расходы, утвержденные законом о Государственном бюджете Украины (решением о местном бюджете):

Додаток 30
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

 

 

 

 

 

Довідка
про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет),
за ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа __________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 

 

Територія __________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ___________

 

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

 

Найменування

КЕКВ

Власні надходження

Спрямовано понадпланових надходжень

затверджено на звітний рік

фактично надійшло

понадпланові надходження

разом

на погашення кредиторської заборгованості

на інші заходи

усього

у тому числі

усього

у тому числі

загального фонду

спеціального фонду

які здійснюються за рахунок власних надходжень

які не забезпечені коштами загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Доходи

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки - усього

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 673 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar