Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
28.02.2017, 17:25


Зразок бланку (форма шаблону) Довідки про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків:

Образец бланка (форма шаблона) Справки об остатках средств в иностранной валюте, находящихся на текущих счетах, открытых в учреждениях банков:

Додаток 24
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

 

 

 

 

 

Довідка
про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків,

на ____________ 20__ р.

 

 

Коди

Установа ___________________________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

 

 

 

Територія _______________________________________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________________

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________________________________________________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів__________________________________________________________

 

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

 

N з/п

Найменування установи

Найменування установи банку

Залишки коштів на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі:

загальний фонд

спеціальний фонд

кошти державного бюджету (кошти місцевого бюджету)

усього

власні надходження

інші надходження спеціального фонду

перша група

друга група

усього

з них

усього

з них

позики міжнародних фінансових організацій

гранти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 700 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar