Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів (Справка об изменениях в план использования бюджетных средств)
01.03.2017, 00:12


Зразок бланку (форма шаблону) Довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів:

Образец бланка (форма шаблона) Справки об изменениях в план использования бюджетных средств:

Додаток 9
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26.11.2012 N 1220)

 

 

 

 

 


 • ____________________________________
  (посада)
  ____________________________________
  (підпис) (ініціали і прізвище)

М. П.

 

 • **
  _____________________________
  (посада)
  _____________________________
  (підпис) (ініціали і прізвище)
  ____________
  М. П. (число, місяць, рік)

 

ДОВІДКА
про зміни до плану використання бюджетних коштів
на _____ рік

Номер _________________
Дата ___________________

Вид бюджету _________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи / одержувача, найменування міста, району,
області ______________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ______________,
підстава ______________________________________________________________________________.

 

N з/п

Показники

Сума змін (+, -), грн.

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

1

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

 

 

 

1.1

Поточні видатки

 

 

 

1.2

Капітальні видатки

 

 

 

1.3

Надання внутрішніх кредитів

 

 

 

1.4

Надання зовнішніх кредитів

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Керівник**


 • (підпис) (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу • (підпис) (ініціали і прізвище)

____________
М. П.*** (число, місяць, рік)

 

____________
* Форма довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.

** Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1676 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar