Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Довідка про зміни до річного розпису бюджету (Справка об изменениях в годовой росписи бюджета)
28.02.2017, 23:50


Зразок бланку (форма шаблону) Довідки про зміни до річного розпису бюджету:

Образец бланка (форма шаблона) Справки об изменениях в годовой росписи бюджета:

Додаток 1
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26.11.2012 N 1220)

 

 

 

 

 


  • _____________________________________
    (посада)
    _____________________________________
    (підпис) (ініціали і прізвище)

М. П.

 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА
про зміни до річного розпису бюджету
на ____ рік

Номер ____________
Дата _____________

Вид бюджету _________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________).
Відділ-виконавець ___________________________________________________
Підстава ___________________________________________________________

(тис. грн.)

 

Код

Найменування

Сума змін (+, -)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

 

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)*

 

 

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ - усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

 

 

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)**

 

 

 

 

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

 

 

 

 

Директор
Департаменту державного бюджету


  • (підпис) (ініціали і прізвище)


Директор відповідного структурного підрозділу


  • (підпис) (ініціали і прізвище)

____________
* До надходжень належать доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень (код 401000), кошти від приватизації державного майна (код 500000), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів, а також коди 601100, 602100, 603000, 604100.

** До витрат належать видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу (код 402000) та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів, а також коди 601200, 602200, 604200.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1340 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar