Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Форма N 1-КОРО (нова). Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки. Додаток 3
[ Скачать с сервера (92.0Kb) ] 22.07.2016, 11:04


Образец бланка (форма шаблона) новой Формы N 1-КОРО.  Заявление о регистрации книги учета расчетных операций и/или расчетной книжки. Приложение 3 Порядка регистрации и ведения расчетных книжек, книг учета расчетных операций:

Зразок бланка (форма шаблону) нової Форми N 1-КОРО. Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки.  Додаток 3 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій:

Додаток 3
до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій
(пункт 7 глави 1 розділу II)

 

 

 

 

 

Форма N 1-КОРО

 

Дата реєстрації в контролюючому органі _________

Номер реєстрації в контролюючому органі ________

 

ЗАЯВА
про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

(необхідне позначити знаком "Ö" або "+")

 

 

  

Юридична особа
Фізична особа - підприємець
Відокремлений підрозділ

  

Книга обліку розрахункових операцій
Розрахункова книжка

 

 

  

Реєстрація
Перереєстрація у зв'язку із

______________________________________
(зазначити)

 

  Найменування контролюючого органу, у якому здійснюється реєстрація (перереєстрація) книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

 

 

  Дані щодо суб'єкта господарювання

найменування або прізвище, ім'я та по батькові

 

 

податковий номер / серія та номер паспорта*       

  Дані щодо РРО

фіскальний номер

  

модель (модифікація)

 

 

заводський номер

  

версія програмного забезпечення

 

 

модель зовнішнього модема**

 

 

заводський номер зовнішнього модема**       

  Книгу обліку розрахункових операцій / розрахункову книжку призначено для використання в господарській одиниці

назва господарської одиниці

 

 

адреса господарської одиниці

 

 

найменування контролюючого органу за адресою господарської одиниці

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

аркуш 1

  Документ на право власності або документ, що дає право на розміщення об'єкта, де буде використовуватись книга обліку розрахункових операцій

N __________ дата / /          строк дії з / / до / /  

податковий номер / серія та номер паспорта* орендодавця

  

найменування або прізвище, ім'я та по батькові орендодавця

 

 

  Дані щодо книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

номер книги обліку розрахункових операцій, яка реєструється (перереєструється)

 
  

серія та номер засобу контролю книги
обліку розрахункових операцій

 
  

кількість аркушів ___________________

 

номер розрахункової книжки,
яка реєструється (перереєструється)

 
  

серія та номер засобу контролю
розрахункової книжки

  

кількість аркушів ____________________

 

  До заяви про реєстрацію додаються: _________________________________________________

  Інформація, наведена в заяві про реєстрацію та додатках до неї, є достовірною

____________________________
(прізвище та ініціали)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

М. П. (за наявності)

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

аркуш 2

  Дані про розгляд заяви про реєстрацію та реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки (заповнюються службовими особами контролюючого органу)

             
 

Результати обробки заяви про реєстрацію:

  прийнято рішення про реєстрацію                              відмовлено в реєстрації

причина відмови в реєстрації ___________________________________________________________

Посадова особа контролюючого органу

____________________________
(прізвище та ініціали)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

Дані про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій:

фіскальний номер         

дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

Дані про реєстрацію розрахункової книжки:

номер                              

дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

Посадова особа контролюючого органу, відповідальна за внесення даних до інформаційної системи ДФС

____________________________
(прізвище та ініціали)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

 

аркуш 3


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 9757 | Загрузок: 2813
Всего комментариев: 0
avatar