Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Форма N 1-ПДВ. Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
[ Скачать с сервера (69.0 Kb) ] 20.03.2017, 16:36


Зразок бланку (форма шаблону) Форми N 1-ПДВ. Реєстраційна заява платника податку на додану вартість:

Образец бланка (форма шаблона) Формы N 1-НДС. Регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость:

Додаток 1
до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
(пункт 3.5)

 

 

 

 

Форма N 1-ПДВ

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
платника податку на додану вартість 1

 

 

Юридична особа

 

 

Фізична особа

 

 

Представництво нерезидента

 

 

Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції

 

 

Учасник договору про спільну діяльність

 

 

Управитель майна

 

 

Реєстрація

 

 

Реєстрація у зв'язку із перетворенням

 

 

Перереєстрація у зв'язку із
_________________________
(вказати підставу для перереєстрації згідно з пунктом 183.15 статті 183 розділу V Кодексу)

(необхідне позначити знаком "Ö" або "+")

 

 

 

Індивідуальний податковий номер / податковий номер 2 / серія та номер паспорта 3
(необхідне підкреслити)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника

 

 

 

 

Місцезнаходження (місце проживання) платника (заповнюється при перереєстрації у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання))

 

 

 

 

Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V Кодексу 4

 

Пункти, статті Кодексу

Норма Кодексу

 

 

 

 

 

Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або дата переходу на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість / дата відмови від спрощеної системи оподаткування:
"___" ____________ 20___ року
(вказати дату)

Відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи не заповнюють):
керівник:
прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер та серія паспорта 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку:
прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер та серія паспорта 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особа, яка подає заяву (представник платника):
прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер та серія паспорта 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки до заяви: на

 

 

арк.

Усього подано аркушів заяви:

 

 

арк. Інформація, наведена в реєстраційній заяві та додатках до неї, є достовірною.

 

____________________________________
(посада, П. І. Б.)

__________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року
(дата)

 

М. П. (за наявності)

 

____________
1 Заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Розглядається контролюючим органом за основним місцем обліку платника.

2 За винятком юридичних осіб, які подали заяву державному реєстратору разом з документами для державної реєстрації створення юридичної особи.

3 Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податку, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

4 Заповнюється згідно з додатком до реєстраційної заяви. Додаток до реєстраційної заяви до контролюючого органу не подається.

Аркуш 1

 

Загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій

особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно становить

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень.

Дата досягнення загальної суми оподатковуваних операцій, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, "___" ____________ 20__ року.

Дата початку здійснення операцій, визначених у підпунктах 3 - 8 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу, "___" ____________ 20__ року.

Дата припинення договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, "___" ____________ 20__ року.

 

____________________________________
(посада, П. І. Б.)

__________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року
(дата)

 

М. П. (за наявності)

 

____________
1 Заповнюється та подається у разі обов'язкової реєстрації, а також інвесторами (операторами) за угодою про розподіл продукції, учасниками договору про спільну діяльність, управителями майна.

Аркуш 2


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 2272 | Загрузок: 91
Всего комментариев: 0
avatar