Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Форма N 4-4д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
[ Скачать с сервера (120.5 Kb) ] 28.02.2017, 18:07


Зразок бланку (форма шаблону) Форми N 4-4д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів:

Образец бланка (форма шаблона) Формы N 4-4д. Отчет о поступлении и использовании средств, полученных на выполнение программ социально-экономического и культурного развития регионов:

Додаток 8
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(пункт 2.1)

 

 

 

 

 

 

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма N 4-4д),
за ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа _______________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 

 

Територія _______________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання _______________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________________________

 

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

 

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Надходження коштів - усього

Х

010

 

 

 

 

Х

Х

 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Х

020

 

Х

Х

 

Х

Х

Х

Фінансування

Х

030

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки - усього

Х

040

 

Х

Х

Х

 

 

Х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

050

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

060

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата праці

2110

070

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Заробітна плата

2111

080

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

090

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Нарахування на оплату праці

2120

100

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Використання товарів і послуг

2200

110

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

120

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

130

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Продукти харчування

2230

140

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

150

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Видатки на відрядження

2250

160

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

170

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

180

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата теплопостачання

2271

190

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

200

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата електроенергії

2273

210

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата природного газу

2274

220

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата інших енергоносіїв

2275

230

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата енергосервісу

2276

240

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

250

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

260

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

270

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

280

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

290

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

300

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Поточні трансферти

2600

310

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

320

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

330

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

340

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Соціальне забезпечення

2700

350

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Виплата пенсій і допомоги

2710

360

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Стипендії

2720

370

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Інші виплати населенню

2730

380

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Інші поточні видатки

2800

390

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні видатки

3000

400

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання основного капіталу

3100

410

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

420

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання)

3120

430

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

440

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

450

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальний ремонт

3130

460

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

470

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

480

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Реконструкція та реставрація

3140

490

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

500

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

510

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

520

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Створення державних запасів і резервів

3150

530

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

540

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти

3200

550

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

560

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

570

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

580

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти населенню

3240

590

 

Х

Х

Х

 

 

Х

 

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1052 | Загрузок: 50
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar