Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Зразок нового акту приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів
[ Скачать с сервера (53.5 Kb) ] 31.10.2016, 18:40


Зразок бланка (форма шаблону) нового акту приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів:

Образец бланка (форма шаблона) нового акта приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных основных средств:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

                                                    13.09.2016 № 818

______________________________                                

    (найменування юридичної особи)                                      

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________

(посада, ініціали та прізвище)

_______________________________

(підпис)

«_____» _____________________ 20 ___ р.

 

Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів

 

                                 _______________________________________

(місце складання)

 

 

Номер документа

Дата складання

 

 

 

Назва

об’єкта

Інвентарний (номенклатурний)

номер

Первісна (переоцінена)

вартість

Вартість ремонту, реконструкції, модернізації об’єкта

всього

в т. ч. вартість реконструкції, модернізації

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

             

Знаходився на плановому/позаплановому поточному/капітальному ремонті, реконструкції, модернізації (потрібне підкреслити) __________________________________

 (найменування підприємства

__________________________________________________________________________________ з

«____»___________ 20 ___ р. по «____»___________ 20 ___ р., _________

(організації), суб’єкта державного сектору (структурного підрозділу))                                                                                                                                                                            (днів)

Роботи по ремонту, передбачені відомістю дефектів (реконструкції,  модернізації), виконані повністю/неповністю ________________________________________________

                     (вказати, що саме не виконано)

Після закінчення ремонту (реконструкції, модернізації) об’єкт пройшов випробування та його здано/прийнято в експлуатацію ___________________________________

                                                      (дата)

Зміни в характеристиці об’єкта, що виникли внаслідок його реконструкції, модернізації тощо:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________

Зворотний бік

Здав         ______________________           _________________           ___________________________

                                          (посада)                (підпис)                                              (ініціали та прізвище)

Прийняв  ______________________          _________________             _________________________

                                           (посада)             (підпис)                                              (ініціали та прізвище)

 

Підлягають оприбуткуванню матеріали після ремонту, реконструкції, модернізації:

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Вартість

Сума

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

Назва облікового регістру

За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку   ___________________   

     _____________________________________

                                                                                                                                                                            (підпис)                                (посада, ініціали та прізвище)

 

«____» ____________________ 20 ___ р.            

 

Головний бухгалтер             ___________________        ________________________________

                                                       (підпис)                                    (ініціали та прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: advokat
Просмотров: 1929 | Загрузок: 183
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar