Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Зразок нового акту списання групи основних засобів (Образец нового акта списания группы основных средств)
[ Скачать с сервера (55.0 Kb) ] 31.10.2016, 22:22


Зразок бланка (форма шаблону) нового акту списання групи основних засобів:

Образец бланка (форма шаблона) нового акта списания группы основных средств:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

13.09.2016 № 818

____________________________________________

                 (найменування юридичної особи)                       

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________

(посада, ініціали та прізвище)

_______________________________________

(підпис)

«_____» ______________________ 20 ___ р.

Акт списання групи основних засобів

_______________________________________

(місце складання)

 

 

Номер документа

Дата складання

 

 

 

Назва об’єкта(ів)

Номенклатурний номер

Кількість

Первісна вартість

Сума

Знос

Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)

за одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

                 

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «____» _______________ 20 ___ р. № _______, на підставі ______________________________________

здійснила огляд об’єкта(ів), який (які) знаходиться(яться) _________________________________________

____________________________________________________________

                                                                                                                                                                   (місцезнаходження об’єкта(ів))

та обліковується(ються) у матеріально відповідальної особи _____________________________________

_____________________________________________________________

                                                                                                                                                                   (посада, ініціали та прізвище)

Коротка характеристика об’єкта(ів) _______________________________________________________

_______________________________________________________________________

У результаті огляду комісія встановила:

1. Маса об’єкта(ів) за паспортом ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Наявність дорогоцінних металів ______________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Технічний стан та причина списання _________________________________________________

_______________ __________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________

Висновок комісії ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Перелік документації, що додається _____________________________________________________________

_______________________________________________________________

Зворотний бік

Примітка ________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________

 

Голова комісії                 _________________________         __________________               __________________________________________

                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище)

Члени комісії:                  _________________________         __________________               __________________________________________

                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище)

                                               _________________________         __________________               __________________________________________

                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище)

                                               _________________________         __________________               __________________________________________

                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище)

                                               _________________________         __________________               __________________________________________

                                                                     (посада)                                                 (підпис)                                                     (ініціали та прізвище)

 

Розрахунок результатів списання об’єкта(ів):

Витрати, пов’язані з ліквідацією

Цінності, отримані від ліквідації

дата, номер, назва документа

сума

дата, номер, назва документа

вид цінностей

кількість

вартість

сума

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати списання _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

 

Назва облікового регістру

За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку _________________                _________________________________________

                                                                                                                                                                                  (підпис)                                         (посада, ініціали та прізвище)

«____» ____________20__ р.            

 

Головний бухгалтер                  _____________            ______________________________________

                                                                             (підпис)                                    (ініціали та прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 3680 | Загрузок: 448
Всего комментариев: 0
avatar