Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Зведення показників спеціального фонду кошторису (Сведение показателей специального фонда сметы)
[ Скачать с сервера (145.0 Kb) ] 28.02.2017, 23:14


Зразок бланку (форма шаблону) Зведення показників спеціального фонду кошторису:

Образец бланка (форма шаблона) Сведения показателей специального фонда сметы:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 N 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26.11.2012 N 1220)

 

 

 

 

 

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на ____ рік

_____________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації)
_____________________________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету _________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________).

 

(грн.)

Найменування

Код

Разом, спеціальний фонд

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ*

Інші надходження

 

назва інших надходжень за видами

 

разом

у т. ч. за підгрупами

разом

у т. ч. за підгрупами

 

25010100

25010200

25010300

25010400

25020100

25020200

25020300

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження коштів до спеціального фонду бюджету

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

2111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове утримання військовослужбовців

2112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

2274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії

2720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

2142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

9000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Плануються за наявності підстави.

 

Керівник


  • (підпис) (ініціали і прізвище)

 

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу  • (підпис) (ініціали і прізвище)
  • П. ______________
    (число, місяць, рік)

Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1196 | Загрузок: 47
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar