Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма N 6) (Отчет о движении материалов и продуктов питания (форма N 6))
28.02.2017, 17:43


Зразок бланку (форма шаблону) Звіту про рух матеріалів і продуктів харчування (форма N 6):

Образец бланка (форма шаблона) Отчета о движении материалов и продуктов питания (форма N 6):

Додаток 16
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац третій підпункту 2.4.1 пункту 2.4)

 

 

 

 

 

Звіт
про рух матеріалів і продуктів харчування (форма N 6)
на ____________ 20__ р.

 

 

Коди

Установа __________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

 

 

 

Територія _________________________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання _______________

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____

Періодичність: річна.
Одиниця виміру: грн коп.

 

Показники

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

Витрачено на потреби установи за звітний рік

1

2

3

4

5

Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей (231)

010

 

 

 

з них:
дорогоцінні метали

011

 

 

 

скло

012

 

 

 

реактиви

013

 

 

 

Продукти харчування (232)

020

 

 

 

Медикаменти і перев'язувальні засоби (233)

030

 

 

 

Господарські матеріали і канцелярське приладдя (234)

040

 

 

 

з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту

041

 

 

 

Паливо, горючі і мастильні матеріали (235)

050

 

 

 

Тара (236)

060

 

 

 

Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання (238)

070

 

 

 

Інші матеріали (239)

080

 

 

 

Разом матеріалів і продуктів харчування (231 - 239)

100

 

 

 

 

Показники

Код рядка

За звітний рік

1

2

3

Надходження - разом

200

 

у тому числі за рахунок:

 

 

коштів загального фонду бюджету

210

 

коштів спеціального фонду бюджету

220

 

з них:
гранти, дарунки

221

 

надлишків

222

 

безоплатних надходжень у межах головних розпорядників бюджетних коштів

230

 

дооцінки майна

240

 

у тому числі придбаного за рахунок:
коштів загального фонду

241

 

коштів спеціального фонду

242

 

інших надходжень

250

 

Вибуття - разом

300

 

у тому числі:

 

 

витрачено на господарські потреби

310

 

списано внаслідок недостач, виявлених при інвентаризації

320

 

з них:
винних осіб не встановлено

321

 

віднесено на рахунок винних осіб

322

 

безоплатно передано в межах головних розпорядників бюджетних коштів

330

 

списано непридатні

340

 

реалізація зайвих та непотрібних матеріалів і продуктів харчування

350

 

уцінено майно

360

 

у тому числі придбане за рахунок:
коштів загального фонду

361

 

коштів спеціального фонду

362

 

інші вибуття

370

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1309 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar