Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Звіт про рух необоротних активів (форма N 5) (Отчет о движении необоротных активов (форма N 5))
28.02.2017, 17:45


Зразок бланку (форма шаблону) Звіту про рух необоротних активів (форма N 5):

Образец бланка (форма шаблона) Отчета о движении необоротных активов (форма N 5):

Додаток 15
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(пункт 2.4)

 

 

 

 

 

Звіт
про рух необоротних активів (форма N 5)
на __________ 20___ р.

 

 

Коди

Установа ________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

Територія ________________________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання _______________

за КОПФГ

Код виду економічної діяльності ____________________________

за КВЕД

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________________________________________________________________________________

Періодичність: річна.
Одиниця виміру: грн коп.

 

Показники

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

1

2

3

4

Основні засоби

100

 

 

з них:
Будинки та споруди (103)

110

 

 

з них житлові будинки

111

 

 

Машини та обладнання (104)

120

 

 

Транспортні засоби (105)

130

 

 

Інструменти, прилади та інвентар (106)

140

 

 

Робочі і продуктивні тварини (107)

150

 

 

Багаторічні насадження (108)

160

 

 

Інші основні засоби (109)

170

 

 

Інші необоротні матеріальні активи

200

 

 

з них:
Бібліотечні фонди (112)

210

 

 

Білизна, постільні речі, одяг та взуття (114)

220

 

 

Нематеріальні активи

300

 

 

з них:
Авторські та суміжні з ними права (121)

310

 

 

з них програмне забезпечення

311

 

 

Інші нематеріальні активи (122)

320

 

 

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи

400

 

 

з них:
Капітальні інвестиції в основні засоби (141)

410

 

 

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи (142)

420

 

 

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи (143)

430

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції (15)

500

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств (151)

510

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери (152)

520

 

 

Разом необоротних активів

600

 

 

 

Показники

Код рядка

За звітний рік

1

2

3

Зміни в необоротних активах

Збільшено необоротних активів - разом

700

 

Надійшло необоротних активів

710

 

у тому числі:
від придбання за рахунок видатків загального фонду

711

 

від придбання, безкоштовного отримання за рахунок видатків спеціального фонду

712

 

з них за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків

713

 

після закінчення капітального будівництва

714

 

після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації

715

 

від виготовлення власними силами

716

 

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи

720

 

Довгострокові фінансові інвестиції

730

 

Отримано в межах головних розпорядників бюджетних коштів

740

 

Дооцінено необоротні активи

750

 

у тому числі придбані за рахунок:
коштів загального фонду

751

 

коштів спеціального фонду

752

 

Інші надходження

760

 

Зменшено необоротних активів - разом

800

 

Продано

810

 

Безоплатно передано

820

 

у тому числі:
у межах головних розпорядників бюджетних коштів

821

 

іншим установам

822

 

Списано як непридатні

830

 

Уцінено необоротні активи

840

 

у тому числі придбані за рахунок:
коштів загального фонду

841

 

коштів спеціального фонду

842

 

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи

850

 

Довгострокові фінансові інвестиції

860

 

Інші вибуття

870

 

 

Керівник

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1208 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar