Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (Отчет об исполнении бюджета (сметы) Фонда)
28.02.2017, 17:49


Зразок бланку (форма шаблону) Звіту про виконання бюджету (кошторису) Фонду:

Образец бланка (форма шаблона) Отчета об исполнении бюджета (сметы) Фонда:

Додаток 13
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(пункт 2.3)

 

 

 

 

 

Звіт
про виконання бюджету (кошторису) Фонду
за ____________ 20__ р.

Назва Фонду __________________________________________________________________________

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

 

I. Звіт про виконання бюджету Фонду

Показники

Код рядка

Затверджено бюджетом на рік

Виконано

1

2

3

4

Залишок коштів на початок звітного року

0100

 

 

Надходження до бюджету Фонду - усього

0200

 

 

у тому числі:

 

х

х

Доходи

0300

 

 

Власні надходження

0400

 

 

страхові внески

0410

 

 

кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Фонду

0420

 

 

інші власні надходження

0430

 

 

Трансферти

0500

 

 

кошти Державного бюджету України

0510

 

 

загального фонду

0511

 

 

спеціального фонду

0512

 

 

трансферти інших фондів загальнообов'язкового державного страхування

0520

 

 

трансферти урядів іноземних держав та міжнародних організацій

0530

 

 

інші трансферти

0540

 

 

інші надходження

0600

 

 

Позики отримані

0700

 

 

Витрати бюджету - усього

1000

 

 

у тому числі:

 

х

х

Видатки на забезпечення утримання системи Фонду

1100

 

 

за рахунок власних надходжень

1200

 

 

Поточні

1210

 

 

з них:

 

х

х

оплата праці з нарахуваннями

1211

 

 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1212

 

 

Капітальні

1220

 

 

Видатки на забезпечення виконання
покладених функцій (1310 + 1320 + 1330)

1300

 

 

у тому числі:

 

 

 

виплата пенсій та допомоги

1310

 

 

інші виплати населенню

1320

 

 

інші видатки

1330

 

 

Видатки на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень

1400

 

 

за рахунок власних надходжень

1500

 

 

з них:

 

 

 

виплата пенсій та допомоги

1510

 

 

інші виплати населенню

1520

 

 

за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України

1600

 

 

з них:

 

 

 

виплата пенсій та допомоги

1610

 

 

інші виплати населенню

1620

 

 

за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України

1700

 

 

з них:

 

 

 

виплата пенсій та допомоги

1710

 

 

інші виплати населенню

1720

 

 

за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов'язкового державного страхування

1800

 

 

з них:

 

 

 

виплата пенсій та допомоги

1810

 

 

інші виплати населенню

1820

 

 

за рахунок трансфертів урядів іноземних держав та міжнародних організацій

1900

 

 

за рахунок інших трансфертів

2000

 

 

за рахунок інших надходжень

3000

 

 

Погашення позик

4000

 

 

Залишок на кінець звітного періоду (року)

5000

 

 

 

II. Звіт про виконання кошторису Фонду

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Виконано за звітний (період) рік

1

2

3

4

5

Видатки - усього

Х

010

 

 

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

 

 

Оплата праці

2110

040

 

 

Заробітна плата

2111

050

 

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

070

 

 

Використання товарів і послуг

2200

080

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

100

 

 

Продукти харчування

2230

110

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

 

 

Видатки на відрядження

2250

130

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

 

 

Оплата теплопостачання

2271

160

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

 

 

Оплата електроенергії

2273

180

 

 

Оплата природного газу

2274

190

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

 

 

Оплата енергосервісу

2276

210

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

 

 

Поточні трансферти

2600

260

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

270

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

280

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

290

 

 

Соціальне забезпечення

2700

300

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

310

 

 

Стипендії

2720

320

 

 

Інші виплати населенню

2730

330

 

 

Інші поточні видатки

2800

340

 

 

Капітальні видатки

3000

350

 

 

Придбання основного капіталу

3100

360

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

370

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

380

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

390

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

400

 

 

Капітальний ремонт

3130

410

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

420

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

430

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

440

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

450

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

460

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

470

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

480

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

490

 

 

Капітальні трансферти

3200

500

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

510

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

520

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

530

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

540

 

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 728 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar