Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Інше / Другое

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма N 7д.1, N 7м.1)
[ Скачать с сервера (63.5 Kb) ] 28.02.2017, 17:56


Зразок бланку (форма шаблону) Звіту про заборгованість за окремими програмами (форма N 7д.1, N 7м.1):

Образец бланка (форма шаблона) Отчета о задолженности по отдельным программам (форма N 7д.1, N 7м.1):

Додаток 11
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(пункт 2.1)

 

 

 

 

 

Звіт
про заборгованість за окремими програмами (форма N 7д.1, N 7м.1)
на ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа _________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 

 

Територія _________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _________________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* ____________

 

Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

 

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити)

 

 

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року) 1

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

усього

з неї прострочена

усього

з неї прострочена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Видатки та надання кредитів

Х

010

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

020

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

030

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

040

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

050

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

060

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

070

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

080

 

 

 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

090

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

100

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

110

 

 

 

 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

120

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

130

 

 

 

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

140

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Графа 10 у рядках з 080 до 140 в річній бюджетній звітності не заповнюється.

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" _____________ 20___ року

____________
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 885 | Загрузок: 42
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar