Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт на списання мийних засобів (Акт на списание моющих средств)
27.12.2016, 16:48


Зразок бланку (форма шаблону) Акту на списання мийних засобів. Додаток 11 до Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах:

Образец бланка (форма шаблона) Акта на списание моющих средств. Приложение 11 к Положению об организации банно-прачечного обслуживания лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах:

Додаток 11
до Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник________________________
                               (найменування установи)
_________________________________
             (звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року
М. П.

 

 

 

 

 

 

Акт N _____
на списання мийних засобів

Комісія у складі голови комісії _____________, членів комісії: _______________ здійснила перевірку фактичної кількості випраної білизни та правильності використання мийних засобів у пральні установи в __________.
                               (місяць)

У результаті перевірки було встановлено, що в __________ було випрано _____ кг
                                                                                                                (місяць)
білизни та речового майна, у тому числі:

1. Простирадла - _______ шт., вагою _____ кг.

2. Наволочки - _______ шт., вагою _____ кг.

3. Рушники - _________ шт., вагою _____ кг.

4. Костюми бавовняні _________ шт., вагою _____ кг.

Для прання зазначеної білизни та речового майна вагою ____ кг було використано мийних засобів: прального порошку - _______ кг, мила - ______ кг, соди - _____ кг.

Висновки комісії

Комісія пропонує мийні засоби вагою: пральний порошок ___ кг, мило ____ кг, сода _____ кг списати з книг основного обліку установи.

 

 

Голова комісії

____________
(підпис)

______________________________
(посада, звання, ініціали, прізвище)

 

Члени комісії:

____________
(підпис)

______________________________
(посада, звання, ініціали, прізвище)

 

 

____________
(підпис)

______________________________
(посада, звання, ініціали, прізвище)

 

 

Відповідальна особа за зберігання і використання мийних засобів у лазне-пральному комплексі _______    __________________________________________
  (підпис)                 (посада, звання, ініціали, прізвище)

 

Примітка.

Акт на списання мийних засобів призначений для оформлення списання мийних засобів, виданих у пральню установи. Акт складається комісією установи щомісяця та затверджується начальником установи. Підпис начальника установи, який затвердив акт, завіряється гербовою печаткою.

Дані про кількість випраної білизни та використання мийних засобів за звітний місяць беруться із книги обліку прийняття (видачі) білизни та використання мийних засобів, яка ведеться у пральні установи.

Акт підписується особою, відповідальною за зберігання та використання мийних засобів (завідувачем лазне-прального комплексу).

Акт реєструється та зберігається в бухгалтерії установи.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1908 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar