Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт огляду посівів кукурудзи на зерно для страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських
[ Скачать с сервера (88.0 Kb) ] 12.08.2016, 11:03


Образец бланка (форма шаблона) Акта осмотра посевов кукурузы на зерно для страхования будущего урожая кукурузы на зерно с государственной поддержкой от сельскохозяйственных рисков на весь период выращивания (страховой продукт 1):

Зразок бланка (форма шаблону) Акту огляду посівів кукурудзи на зерно для страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1):

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
16 червня 2016 року N 1276,
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
16 червня 2016 року N 210

 

 

 

 

 

 

Акт
огляду посівів кукурудзи на зерно для страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1)

Акт N _________

Дата огляду ___ ____________ 20__ року

Аркуш N _____

 

Культура (назва) __________________________

Найменування страховика ___________

Найменування страхувальника ________________

Загальна площа посіву застрахованої кукурудзи на зерно, га ______

N Договору ________________________

Місцезнаходження __________________________

 

Страхова сума, грн _________________

Телефон/факс _______________________________

 

 

E-mail _____________________________________

 

Розділ I. Результати огляду

 

Номер поля

Площа, га

Назва/ код сорту або гібрида

Назва/ код фази розвитку

Кадастровий номер або координати меж територій за Системою глобального позиціонування (GPS) та/або меж територій за Світовою геодезичною системою координат (WGS-84)

Кількість рослин, шт/10 м 2

Середня кількість рослин, шт/10 м 2
(гр. 7 / кількість проб)

 

у тому числі за пробами

разом

 

1

2

3

4

5

6

 

N

E

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Коментарі виконавця огляду ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Від імені страховика ________________/___________________
     М. П. (за наявності)                     (підпис)                             (П. І. Б.)

Від імені страхувальника ________________/___________________
             М. П. (за наявності)                       (підпис)                               (П. І. Б.)

 

Заступник директора
департаменту методології, стандартів
регулювання та нагляду за
фінансовими установами - начальник
відділу нормативно-правового
регулювання діяльності з надання
фінансових послуг Нацкомфінпослуг

В. В. Жигінас

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики

Б. Р. Ахіджанов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
16 червня 2016 року N 1276,
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
16 червня 2016 року N 210

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 липня 2016 р. за N 969/29099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція
щодо заповнення Акта огляду посівів кукурудзи на зерно для страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1)

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення Акта огляду посівів кукурудзи на зерно для страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі - Акт огляду).

2. Акт огляду оформлюється страховиком або уповноваженою ним особою безпосередньо перед укладенням Стандартного договору страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі - Договір).

3. Додатково Акт огляду використовується як документ, який складають в період дії Договору та в якому фіксують і відображають результати огляду посівів застрахованої кукурудзи на зерно після настання страхового випадку.

4. До Акта огляду, що оформлюється після проведення огляду застрахованої культури в полі, заносяться всі отримані в результаті такого огляду дані.

II. Порядок заповнення реквізитної частини Акта огляду

При заповненні Акта огляду необхідно дотримуватися таких правил:

у рядку "Акт N" зазначається порядковий номер Акта огляду. Порядок присвоєння номера Акту огляду повинен бути встановлений страховиком залежно від страхового продукту в рамках програми загального або субсидованого страхування кукурудзи на зерно.

Нумерація має забезпечувати чітку ідентифікацію Акта огляду в інформаційних базах страховика;

до рядка "Дата огляду" вноситься дата огляду у форматі дд.мм.рррр, де дд - число місяця цифрами, мм - місяць цифрами, рррр - рік цифрами;

у рядку "Аркуш N" зазначається нумерація відповідного робочого аркуша;

у рядок "Культура (назва)" вписується назва сільськогосподарської культури, що страхується;

у рядку "Загальна площа посіву застрахованої кукурудзи на зерно, га" зазначається загальна площа кукурудзи на зерно, що страхується;

у рядку "Найменування страховика" зазначається повне найменування страховика, який уклав Договір з конкретним виробником сільськогосподарської продукції;

у рядку "N Договору" проставляється номер Договору, до якого складений Акт огляду. Якщо огляд проводився до укладення Договору, в зазначеному рядку проставляється реєстраційний номер заяви страхувальника на страхування;

у рядку "Страхова сума, грн" вказується загальна страхова сума за Договором, якщо Договір укладений на дату огляду. Якщо огляд проводився до укладення Договору, в зазначеному рядку ставиться прочерк;

у рядку "Найменування страхувальника" вказується повне найменування виробника сільськогосподарської продукції, майновий інтерес якого щодо конкретного поля застрахований / буде застрахований згідно з Договором;

у рядках "Місцезнаходження", "Телефон/факс", "E-mail" вказується контактна інформація виробника сільськогосподарської продукції.

III. Інформація, яка зазначається в розділі I "Результати огляду" Акта огляду

1. Розділ заповнюється за результатами огляду.

2. У графі "Номер поля" вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля (ділянки) згідно з прийнятим у виробника сільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як "б/н", тобто без номера. Якщо на полі вирощуються кілька сортів/гібридів кукурудзи на зерно або частина поля не приймається на страхування, поле ділиться на відповідні частини і номер визначається у такий спосіб: для кожної частини поля в чисельнику вказується номер поля за внутрішньогосподарським обліком, а в знаменнику через скісну риску - розмір ділянки (наприклад, 4/34).

У формі "Карта поля", яка додається до Акта огляду, схематично позначається контур поля (полів), межа його (їх) поділу й ідентифікуються ділянки.

3. У графі "Площа, га" вказується площа поля (у гектарах).

4. У графі "Назва/код сорту або гібрида" вказується назва або код сорту чи гібрида, яка (який) відповідає номеру заявки на реєстрацію у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

5. У графі "Назва/код фази розвитку" вказується фаза розвитку кукурудзи на зерно на момент огляду, а саме зазначається код, який відповідає фазі розвитку більше ніж 80 відсотків рослин на обстежуваному полі. В іншому разі вказуються через тире дві фази, тобто так званий умовний перехід рослин з однієї фази розвитку в іншу.

Фаза розвитку рослин

Код фази

Поява сходів на ґрунті
(до 4 листків)

01

Рослини на ґрунті
(4 - 12 листків)

02

Цвітіння

03

Після цвітіння

04

Молочна стиглість

05

6. У графі "Кадастровий номер або координати меж територій за Системою глобального позиціонування (GPS) та/або меж територій за Світовою геодезичною системою координат (WGS-84)", а саме у підграфах "N" та "E" зазначаються відповідно кадастровий номер або система (GPS або WGS-84), за якою визначені координати поля.

У формі "Карта поля", яка є додатком до Акта огляду, у контурі поля позначається точка, де проводилася зйомка координат, і зазначаються відстані до найближчих меж поля.

7. У графі "Кількість рослин, шт/10 м 2" вказуються:

1) у графі "у тому числі за пробами" - отриманий після обстеження поля результат підрахунку кількості рослин на 10 м 2 у кожній пробі. Дані заносяться до підграф 1 - 6;

2) у графі "разом" - сума кількості рослин за пробами (на підставі результатів обстеження проб).

Для визначення щільності стояння рослин кукурудзи на зерно необхідно враховувати ширину міжряддя. Для цього потрібно визначити таку довжину рядка, яка буде дорівнювати площі 10 м 2 (10 : 0,7 м = 14,286 м - при ширині міжрядь 70 см). Потім необхідно підрахувати кількість рослин кукурудзи на зерно в рядку завдовжки 14,286 м.

Щоб визначити показник щільності стояння на 1 м 2, потрібно отриману кількість рослин кукурудзи на зерно поділити на 10. Для визначення показника щільності стояння рослин на 1 га потрібно показник щільності стояння рослин кукурудзи на зерно на 1 м 2 помножити на 10000.

Ширина міжрядь кукурудзи, см

Довжина рядка для визначення щільності стояння кукурудзи на зерно, м

70

14,28

75

13,3

80

12,5

90

11,1

8. У графі "Середня кількість рослин, шт/10 м 2 (гр. 7 / кількість проб)" зазначається (на підставі результатів обстеження проб) середня кількість рослин на 10 м 2, визначена шляхом ділення отриманого показника з графи 7 Акта огляду на кількість зроблених проб.

IV. Інформація, яка зазначається в розділі II "Коментарі виконавця огляду" Акта огляду

У розділі II за потреби може бути надано коментар щодо загальної ситуації на полях, впливу погодних умов, наявності бур'янів, шкідників або ознак пошкодження рослин шкідниками. Також у цьому розділі за потреби зазначаються додаткові відомості про врегулювання страхового випадку, рішення сторін Договору тощо.

V. Додаткова інформація

1. За необхідності до Акта огляду складається форма "Карта поля", якій присвоюється відповідний номер.

2. У формі "Карта поля" схематично зображується контур обстежуваного поля. На контурі можуть бути вказані дані, що мають значення при ідентифікації поля (лінії електропередач, яри, поодинокі дерева тощо). В обов'язковому порядку вказується точка, де проводилася зйомка географічних координат, та зазначається відстань до найближчих меж поля. Крім того, мають позначатися місця забору проб та зазначатися їх черговість. Якщо поле прийняте на страхування частково, на схемі вказується умовна лінійна межа поділу із позначенням точок координат перетинання із межею поля та позначається, яка із частин поля прийнята на страхування, а яка не прийнята.

Заступник директора
департаменту методології, стандартів
регулювання та нагляду за
фінансовими установами - начальник
відділу нормативно-правового
регулювання діяльності з надання
фінансових послуг Нацкомфінпослуг

В. В. Жигінас

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики

Б. Р. Ахіджанов


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 892 | Загрузок: 61
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar