Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт передавання майна до статутного капіталу (Акт передачи имущества в уставный капитал)
03.03.2017, 14:52


Зразок бланку (форма шаблону) Акту передавання майна до статутного капіталу:

Образец бланка (форма шаблона) Акта передачи имущества в уставный капитал:

Додаток 2
до Порядку підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)
(пункт 2)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ________________________
(повне найменування засновника
господарського товариства)

___ ____________ 20__ р. N _____

 

Акт передавання
майна до статутного капіталу

_________________________________________________________________________________,
(повне найменування господарського товариства,
утвореного у процесі приватизації (корпоратизації))

що є правонаступником _________________________________________________________________,
(повне найменування підприємства)
______________________________________________________________________________________,
(повне найменування засновника господарського товариства)
місцезнаходження ______________________________________________________________________,
(засновника господарського товариства)
в особі _______________________________________________________________________________,
(представник засновника господарського товариства)
що діє на підставі ______________________________________________________________________,
(назва документа)
з однієї сторони, та _____________________________________________________________________,
(повне найменування господарського товариства)
місцезнаходження ______________________________________________________________________,
(господарського товариства)
в особі _______________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________________________,
(назва документа)
з другої сторони, уклали цей Акт про те, що

____________________________________________________________________________ передає, а
(повне найменування засновника господарського товариства)
______________________________________________________________________________ приймає
(повне найменування господарського товариства)
об'єкти майна згідно з переліком:

 

N
з/п

Інвентарний номер

Найменування майна

Вартість станом на
____________
(дата оцінки)

Місце розташування нерухомого майна

 

 

 

 

 

 

_________________________________________
(повне найменування засновника
господарського товариства)

________________________________________
(повне найменування господарського
товариства)

_________________________________________
(юридична адреса та код згідно з ЄДРПОУ)

________________________________________
(юридична адреса та код згідно з ЄДРПОУ)

_________________________________________
(посада, ініціали та прізвище)

________________________________________
(посада, ініціали та прізвище)

_________________________________________
(підпис)

________________________________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

М. П. (за наявності)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 773 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar