Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
09.04.2017, 13:24


Зразок бланку (приклад шаблону) Акту перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання  та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних  злочинним шляхом:

Образец бланка (пример шаблона) Акта проверки соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем:

Додаток 5

до Порядку проведення перевірок
Міністерством юстиції України
та його територіальними органами
субєктів первинного фінансового
моніторингу

(пункт 1 розділу V)

 

 

 

 

 

 

 

 

Примірник № ___

АКТ

перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

№ ____

____________________________________________________________________
(повне найменування суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу) 

__________________ 
(місцезнаходження)

"___" _____________ 20__ року
(дата підписання) 


Вид перевірки ___________________________________________________________________

(планова, позапланова, виїзна, безвиїзна)

Термін проведення перевірки: з "___" _______ 20__ року до "__" ____ 20__ року

Місце, за яким проводилась перевірка:
__________________________________________________________________________________
        (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку)          

Документ, на підставі якого здійснюється діяльність (свідоцтво, посвідчення тощо):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО:

___________________________________________________________________________________

Серія і номер паспорта*______________________________________________________________

Банківські реквізити: ______________________________________________________________

 

Номер телефону/факсу: _______________________________________________________________
                                           

Перевірка проводилась членами робочої групи:

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові) 

_______________________
(посада) 

_____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові) 

 

______________________
(посада) 

 

Перевірка проводилась у присутності суб’єкта, посадових осіб суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу:

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові) 

________________
(посада) 

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові) 

________________
(посада) 

Підстава для проведення перевірки: _______________________________________________

№ з/п

Питання, які підлягали перевірці

Результат перевірки

 

 

 

 

 

 

 

Період діяльності суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу, за який проведено перевірку:  

 

з "___" _____ 20__ року до "___" ______ 20__ року  

Дані про державну реєстрацію суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу: _____________________________________________________________________________ 
                                               (дата, номер видачі свідоцтва (посвідчення), ким видано)

_____________________________________________________________________________

 

Перелік документів, які були надані суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом

для проведення перевірки:

 

з/п

Назва документа 

Реквізити документа 

  

  

 

 

 

Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

з/п

Виявлені порушення 

Підпункт, пункт, частина, стаття, глава, розділ тощо 

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено 

 

  

  

  

 

Пропозиції щодо усунення порушень у справі про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

№ з/п

Виявлені порушення

Пропозиції щодо усунення порушень

 

 

 


Перелік документів, які додаються до Акта перевірки:

№ з/п

Назва документа 

Реквізити документа 

Кількість сторінок 

 

  

  

  


Члени робочої групи:

___________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

______________
(підпис)

"___" _______ 20__ року 

__________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

______________
(підпис)

"___" _______ 20__ року 

 

 

Акт перевірки складено у двох примірниках.
Примірник № 2 Акта перевірки отримав:

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта, керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу)

___________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

 

__________________

* Для фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 665 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar