Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт приймання-передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт (Акт приема-передачи вооружения, военной техники и имущества в ремонт)
31.01.2017, 22:46


Зразок бланку (форма шаблону)  Акту приймання-передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт:

Образец бланка (форма шаблона) Акта приема-передачи вооружения, военной техники и имущества в ремонт:

Додаток 2
до Інструкції з організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт
(пункт 4)

 

Стандарт 420 х 297 мм, 297 х 210 мм

                      ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________________
                        (посада, військове звання,
_______________________________________
                        підпис, прізвище, ініціали)
"___" _______________ 20__ року
         М. П.

 

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ N ___

                                                      ________________________________________________________________
                                                                                                            (найменування озброєння, військової техніки і майна)
                                                      ________________________________________________________________
                                                                                                                                       (місце складання акта)                   Дата початку приймання ______________________
                                                                                                                                                       Дата закінчення приймання ____________________

 

Ознака інформації

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Код документа

Номер документа

Дата документа

Підстава (мета) операції

Служба

Вантажо-
відправник і його адреса

Вантажо-
одержувач і його адреса

Вид транспорту

Номер транспорту

Дата

відправ-
лення

надход-
ження

000

001

002

003

005

032

045

046

052

053

064

014

038

039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час ознайомлення з документами, огляду (перевірки) встановлено:

1. Кількість і якісний стан під час фактичного приймання

N з/п

Найменування військового майна
(індекс, N креслення)

Код номен-
клатури

Одиниця виміру

Значиться у документах

Фактично виявилось

Завод-
ський номер

Номер партії

Дата випуску

Не вистачає

Надлишок

Примітка

кате-
горія

ціна за одиницю

кіль-
кість

сума

кате-
горія

кіль-
кість

кате-
горія

кіль-
кість

у тому числі

кате-
горія

кіль-
кість

у межах норм природної втрати

понад норми природної втрати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

075

076

079

171

100

172

083

134

007

011

030

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік

 

2. У разі зовнішнього огляду

Технічний стан транспорту (вагонів, цистерн, контейнерів, суден, автомобілів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (виявлені несправності)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Стан пломб
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (ким накладені, номери пломб
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         та їх стан)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Стан тари та упаковки
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (виявлені недоліки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

3. У разі розкриття

Кількість місць та їх маса

 

 

Описание: C:\Users\pekach\AppData\Roaming\Liga70\Client\Session\Re29897_IMG_001.gif 

Зворотний бік

Номери місць, у яких виявлені нестача або надлишки

 

Маркування місць

Наявність

Нестача

Над-
лишки

відправником

транспортне

пакувальних листів

пломб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Під час перевірки транспортних засобів і документів

Найменування, номер і дата транспортного документа

Тип вагона, цистерни, контейнера, судна, автомобіля

Номер транспортного засобу

Висота зливу (загальна), см

Висота зливу води, см

Маса

у документах вантажо-
відправника

фактично

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Під час перевірки якісного стану

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Різні відмітки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Додатки до акта:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Акт складений у _____ примірниках, з яких направляються:
   примірник N 1 - ____________________________________________________________________
   примірник N 2 - ____________________________________________________________________
   примірник N 3 - ____________________________________________________________________
   примірник N 4 - ____________________________________________________________________
   примірник N 5 - ____________________________________________________________________
Голова комісії _________________________________________________________________________
                                                                                                         (військове звання,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   підпис, прізвище, ініціали)

Члени
комісії: _______________________________________________________________________________
                                                                                                        (військове звання,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                підпис, прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (військове звання,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               підпис, прізвище, ініціали)
Представник _________________________________________________________________________
                                                                                     (організація, номер і дата документа
_____________________________________________________________________________________
                                                                               про повноваження на участь у прийманні,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            підпис, прізвище, ініціали)
Озброєння, військова техніка і майно, що фактично надійшли і перераховані в акті, на відповідальне зберігання прийняв
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

"___" ______________________ 20__ року


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1199 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar