Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт приймання-передавання майна до статутного капіталу (Акт приема-передачи имущества в уставный капитал)
03.03.2017, 14:51


Зразок бланку (форма шаблону) Акту приймання-передавання майна до статутного капіталу:

Образец бланка (форма шаблона) Акта приема-передачи имущества в уставный капитал:

Додаток 1
до Порядку підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)
(пункт 2)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _________________________
(повне найменування засновника
господарського товариства)

___ ____________ 20__ р. N _____

 

Акт
приймання-передавання майна до статутного капіталу

____________________________________________________________________,
(повне найменування господарського товариства,
утвореного у процесі приватизації (корпоратизації))

_____________________________________________________________________________________,
(повне найменування засновника господарського товариства)

місцезнаходження _____________________________________________________________________,
(засновника господарського товариства)
в особі _______________________________________________________________________________,
(представник засновника господарського товариства)
що діє на підставі ______________________________________________________________________,
(назва документа)
з однієї сторони, та ____________________________________________________________________,
(повне найменування господарського товариства)
місцезнаходження _____________________________________________________________________,
(господарського товариства)
в особі _______________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________________________,
(назва документа)
з другої сторони, уклали цей Акт про те, що

_____________________________________________________________________________ передає, а
(повне найменування засновника господарського товариства)
______________________________________________________________________________ приймає
(повне найменування господарського товариства)
майно (об'єкти) згідно з переліком:

 

N
з/п

Інвентарний номер

Найменування майна

Вартість станом на
_____________
(дата оцінки)

Місце розташування нерухомого майна

 

 

 

 

 

 

__________________________________________
(повне найменування засновника
господарського товариства)

________________________________________
(повне найменування
господарського товариства)

__________________________________________
(юридична адреса та код згідно з ЄДРПОУ)

__________________________________________
(посада, ініціали та прізвище)
__________________________________________
(підпис)

 

М. П. (за наявності)

М. П. (за наявності)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1504 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar