Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт приймання-передавання матеріалів кримінальних проваджень (Акт приема-передачи материалов уголовных производств)
22.03.2017, 15:37


Зразок бланку (форма шаблону) Акту приймання-передавання матеріалів кримінальних проваджень:

Образец бланка (форма шаблона) Акта приема-передачи материалов уголовных производств:

Додаток 2
до Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Державної кримінально-виконавчої служби України
(пункт 2 розділу II)

 

АКТ
приймання-передавання матеріалів кримінальних проваджень

___ ____________ 20__ р.

м. ___________

 

Начальник ___________________________________________________________________________
(найменування органу досудового розслідування, спеціальне звання, прізвище, ініціали керівника)

прийняв від слідчого ___________________________________________________________________
(назва органу досудового розслідування, спеціальне звання, прізвище, ініціали слідчого)

_____________________________________________________________________________________
у зв'язку з ____________________________________________________________________________
(причина передачі кримінальних проваджень слідчим)

такі кримінальні провадження:

 


з/п

Номер кримінального провадження

Дата внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Стаття Кримінального кодексу, за якою розпочато кримінальне провадження

Кількість томів і аркушів у томі (у кожному томі окремо)

Наявність речових доказів у кримінальному провадженні*, місце їх зберігання**

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

____________
* У разі вилучення речових доказів, що зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження, складається додаток до цього акта із зазначенням кожного речового доказу, які передаються разом з матеріалами кримінальних проваджень, а в разі вилучення документів – із зазначенням наявності їх в матеріалах кримінального провадження.

** При прийманні-передаванні кримінальних проваджень також перевіряються книга обліку речових доказів та відомості про матеріальні цінності і кошти (готівка в національній, іноземній валюті), які є речовими доказами, іншим майном, цінностями та коштами, тимчасово вилученими під час досудового розслідування, які зберігаються у фінансових підрозділах, на поточних рахунках у банках державного сектору, реєстраційних рахунках у Державній казначейській службі.

1. Під час приймання-передавання матеріалів кримінальних проваджень перевірено їх відповідність відомостям про кримінальні провадження, які відповідно до книги обліку слідчої роботи, відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР), інших матеріалів обліковуються за слідчим _____________________:

                                         (прізвище, ініціали)

 

1) без прийнятих рішень ___________________________________ кримінальних проваджень;

2) обліковуються як зупинені за ст. 280 КПК України:

п. 1 ___________________ кримінальних проваджень;

п. 2 ___________________ кримінальних проваджень;

п. 2 1 __________________ кримінальних проваджень;

п. 3 ___________________ кримінальних проваджень;

3) обліковуються як закриті, але не передані для зберігання до архівного підрозділу _______________________ кримінальних проваджень.

Усього за слідчим __________________________________ відповідно до відомостей ЄРДР
                     (прізвище, ініціали)    


обліковується _______________________________ кримінальних проваджень.

2. Загальна фактична кількість переданих матеріалів кримінальних проваджень становить ___________________, з них:

1) ________________ кримінальних проваджень, у яких не прийнято рішення;

2) ________________ кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування на підставі ст. 280 КПК України, з них:

за п. 1 ___________________ кримінальних проваджень;

за п. 2 ___________________ кримінальних проваджень;

за п. 2 1 ___________________ кримінальних проваджень;

за п. 3 ___________________ кримінальних проваджень;

3) _______________________ кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про їх закриття.

Під час приймання-передавання кримінальних проваджень та речових доказів
_________________________________________________________________________________
(вказати, чи встановлено факти невідповідності відомостям ЄРДР переданих слідчим матеріалів кримінальних проваджень та речових доказів, а у разі виявлення такої невідповідності - вказати, які саме)

При прийнятті матеріалів кримінальних проваджень перевірено відображення в ЄРДР фактично проведених слідчих (процесуальних) дій та наявність у матеріалах кримінальних проваджень відповідних процесуальних документів (протоколів, клопотань, постанов, висновків експертиз тощо)
_________________________________________________________________________________
(у разі невідповідності матеріалів переданих кримінальних проваджень відомостям ЄРДР указати, які саме матеріали відсутні в кримінальних провадженнях або які відомості про проведені слідчі (процесуальні) дії не внесені до ЄРДР)
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________.

У переданих кримінальних провадженнях, у яких прийнято рішення про зупинення досудового розслідування чи їх закриття, перевірено дотримання вимог КПК України про надіслання копій відповідних процесуальних рішень прокурору та сторонам кримінального провадження
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(у разі виявлення фактів відсутності в матеріалах переданих кримінальних проваджень відомостей про направлення копій процесуальних документів прокуророві або сторонам кримінального провадження зазначити про це в акті)
_________________________________________________________________________________

Під час приймання-передавання матеріалів кримінальних проваджень виявлено такі недоліки:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 


Слідчий:

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

Начальник _____________________________
(найменування органу досудового розслідування)

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 1061 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar