Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт-припис щодо дотримання вимог правил, норм, стандартів, положень, інструкцій та інших нормативних документів
02.12.2016, 14:57


Зразок бланку (приклад шаблону) Акту-припису щодо дотримання  вимог   правил,   норм,   стандартів,   положень, інструкцій та  інших  нормативних  документів. Додаток 8 до Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України

Образец бланка (пример шаблона) Акта-предписания по соблюдению требований правил, норм, стандартов, положений, инструкций и других нормативных документов. Приложение 8 к Положению об органах государственного надзора за охраной труда Министерства обороны Украины:

 

 
 
 
 
 

Додаток 8
до Положення про органи
державного нагляду за охороною
праці Міністерства оборони
України

 

 

                   МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 
        __________________________________________________
        (Назва органу державного нагляду за охороною праці
        __________________________________________________
                  Міністерства оборони України)

 

 

 

 

"___"___________19__р.

місто_____________________

 

Кому____________________

 

 

АКТ-ПРИПИС

     Мною_________________________________________________________
         (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
в період з "__" по "__"___________19__р. в присутності____________
________________________________________________________ проведено
 (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
перевірку_________________________________________________________
            (назва військової частини, організації та ін.)

 
щодо дотримання  вимог   правил,   норм,   стандартів,   положень,
інструкцій та  інших  нормативних  документів,  що  мають чинність
правових і передбачені Законом України  "Про  охорону  праці",  та
наказів Міністра оборони України.

 
     Перевіркою установлено:

 
     1. Виконання   директивних   вказівок   та  актів  попередніх
перевірок.

 
     2. Організація технічного нагляду і роботи з охорони праці та
виконання посадовими особами покладених на них обов'язків.

 
     3. Навченість   обслуговуючого персоналу,  його атестованість
та допуск до виконання робіт.

 
     4. Результати обстежень механізмів, устаткування, обладнання,
об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд.

 
     Технічні заходи проведені щодо таких об'єктів:

 
     Котли_______________________ проведено_______________________
          (тип, марка, реєстр. N)               (внутрішній
__________________________________________________________________
   огляд, гідравлічне випробування, повний огляд, річний огляд)

 
Посудини, що працюють під тиском__________________________________
                                      (тип, реєстр. NN)
проведено_________________________________________________________
           (внутрішн. огляд, гідрав. випробув., повний, річний
__________________________________________________________________
           огляди)

 
Ліфти__________________________ проведено ________________________
        (тип, реєстр. N)                      (вид огляду)

 
Вантажопідіймальні споруди_________________________________ проведено
                           (тип, реєстр. N)
річний огляд.

 
     Результати проведених заходів:  (необхідно зазначити фактичні
результати обстеження об'єктів,  порушення та недоліки  у  будові,
установці і утриманні).

 
     5. Заходи, вжиті за результатами перевірки.

 
     На основі   статей   Правил   (по   ліфтах,  котлах  та  ін.)
експлуатація______________________________________________________
                           (марка, реєстр. N)
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ, на об'єкти реєстраційні NN_______ накладена пломба.

 
     Осіб, що показали  при  перевірці  незадовільні  знання,  від
виконання обов'язків  (керівника,  оператора  котельної,  ліфтера)
УСУНУТИ.

 
     6. Пропозиції за результатами перевірки.

 
     Допуск персоналу, усунутого від роботи, можливий тільки після
його переатестації. (Інші пропозиції).

 
     Підписи: перевіряючого_______________________________________
                           (посада, військове звання, прізвище)
     присутнього при перевірці____________________________________
                              (посада, військове звання, прізвище)

 
     З актом ознайомлений і отримав його
     командир військової частини__________________________________
                              (військове звання, прізвище, підпис)

Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 568 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar