Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт про відмову суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки
09.04.2017, 13:36


Зразок бланку (приклад шаблону) Акту про відмову суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу  від проведення перевірки:

Образец бланка (пример шаблона) Акта об отказе субъекта и / или его обособленного подразделения от проведения проверки

Додаток 8

до Порядку проведення перевірок
Міністерством юстиції України та його
територіальними органами суб’єктів
первинного фінансового моніторингу

(пункт 2 розділу VІ)

 

 

 

 

 

 

АКТ
про відмову суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу
від проведення перевірки

________________________________________________________________________________
(найменування суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО (серія і номер паспорта*))

______________________
(місцезнаходження)

"___" ____________ 20__ року

На підставі посвідчення на проведення перевірки, виданого

________________________________________________________________________________
(найменування органу державного фінансового моніторингу)


_________________________________________________________________________ , № ___
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)


від "___" ___________ 20__ року членами робочої групи:

1. _____________________________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

2. _____________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

при виїзді на перевірку суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу (зазначається місцезнаходження) встановлено:
_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(короткий виклад обставин відмови)

Члени робочої групи:

_______________
(підпис)

___________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

__________________

* Для фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган.

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 770 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar