Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду
[ Скачать с сервера (37.0 Kb) ] 24.11.2016, 17:46


Зразок бланку (приклад шаблону) Акту про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду. Додаток 11 до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ

Образец бланка (пример шаблона) Акта об изъятии для уничтожения документов, не внесенных в Национальный архивный фонд. Приложение 11 к Порядку формирования и хранения регистрационных дел:

Додаток 11
до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ
(пункт 3 розділу IX)

 

__________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта державної реєстрації, що відповідно до закону наділений повноваженнями
із забезпечення зберігання реєстраційних справ)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________
  (посада керівника суб'єкта державної реєстрації)
__________ __________________________
       (підпис)          (ініціали (ініціал імені), прізвище)
____ ____________ 20__ року
М. П.

 

АКТ
_______________ N _____________
_______________________________
                           (місце складання)
про вилучення для знищення документів,
не внесених до Національного архівного фонду

На підставі ___________________________________________________________________________
                                                                          (назви і вихідні дані документів із зазначенням строків їх
_____________________________________________________________________________________
                                                                 зберігання або типової (примірної) номенклатури справ)
вилучені для знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили практичне значення, документи фонду N ____________________________________________________________________
                                                                                                                    (назва фонду)

 

N з/п

Заголовок справи або груповий заголовок справ

Дата справи або крайні дати справ

Номери описів (номенклатур) за рік (роки)

Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер справи за описом

Кіль-кість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом _______________________________________________________ справ за ___________ роки.
                                                                     (цифрами і словами)

 

______________________________
(посада особи, яка проводила експертизу цінності документів)

____________
(підпис)

____________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

____ ____________ 20___ року

 

 

 

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
установи

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК архівного
відділу райдержадміністрації
(міської ради)

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕПК
державного архіву

____________ N ______

____________ N ______

____________ N _____

 

Описи справ постійного зберігання за _________ роки схвалено, а з кадрових питань (особового складу) погоджено з ЕПК (ЕК) __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                             (найменування державної архівної установи, архівного відділу міської ради)
(протокол __________ N __________).

Документи в кількості ____________________________________________________________ справ
                                                                                                                 (цифрами і словами)
вагою ______________________ кг здано в ________________________________________________
                                                                                                                                          (найменування установи)
_________________________________________________ на переробку за приймально-здавальною накладною від ____________ N __________ або знищено шляхом спалення.

 

__________________________
(посада особи, яка здала
(знищила) документи)

_____________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20___ року

Формат А4 (210 х 297)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 724 | Загрузок: 45
Всего комментариев: 0
avatar