Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду. Додаток 15
30.12.2015, 23:48


Зразок бланку (приклад шаблону) акту:

Додаток 15

до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

(пункт 1 глави 3 розділу V)

Найменування установи

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Посада керівника установи

______            _______________________

 (підпис)               (ініціали (ініціал імені), прізвище)

_____    ____________ 20___ року

          М. П.

АКТ

_______________№_____________

______________________________

(місце складання)

про вилучення для знищення документів,

не внесених до Національного архівного фонду

 

На підставі___________________________________________________________________________

(назви і вихідні дані переліку документів із зазначенням строків їх

_____________________________________________________________________________________

            зберігання або типової (примірної) номенклатури справ)

вилучені для знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили практичне значення, документи фонду № ___________________________________________________________

(назва фонду)

з/п

Заголовок справи або груповий заголовок справ

Дата справи або крайні дати справ

Номери описів (номенк­латур) за рік (роки)

Індекс справи (тому, частини) за номен-клатурою або номер справи за описом

Кіль-кість справ (томів, частин)

Строк збері-гання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітки

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Разом ________________________________________ справ за ___________ роки.

(цифрами і словами)

Посада особи, яка проводила експертизу цінності документів

 

____________

(підпис)

 

____________________________________

        (ініціали (ініціал імені), прізвище)

____  __________ 20 ____ року

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК установи

 

_____________ № ______

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК архівного відділу райдержадміністрації (міської ради)

_____________ № ______

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕПК

державного архіву

 

___________ № _____

Описи справ постійного зберігання за ____________ роки схвалено, а з кадрових питань (особового складу) погоджено з ЕПК (ЕК) ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(найменування державної архівної установи, архівного відділу міської ради)

 

(протокол  __________ № __________).

 

Документи в кількості ____________________________________________________________ справ

(цифрами і словами)

вагою ______________________ кг   здано в ______________________________________________

                                                                                         (найменування установи)

_________________________________________________ на переробку за приймально-здавальною

 

накладною від ________________ № __________ або знищено шляхом спалення.

 

Посада особи, яка здала (знищила) документи

 

_________

(підпис)

 

_____________________________________

         (ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

____  __________ 20 ____ року

Формат А4 (210х297).


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 6338 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar