Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт про вилучення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків
30.03.2017, 21:02


Зразок бланку (приклад шаблону) Акту про вилучення готівки у рахунок погашення  податкового боргу платника податків :

 

Образец бланка (пример шаблона) Акта об изъятии наличных в счет погашения налогового долга налогоплательщика:

Додаток 4
до Порядку
_________________________________
(найменування контролюючого органу)

АКТ № ____
про вилучення готівки у рахунок погашення
податкового боргу платника податків
від ____ _______ 20 ___ р.

Відповідно до пункту 95.5 статті 95 Податкового кодексу України та на підставі рішення __________________________________________________

(найменування посади, прізвище та ініціали керівника (його

_________________________________________________________________

заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, який прийняв рішення)

від ____ ________ 20__ р. № _______ мною __________________________

_________________________________________________________________

(найменування посади, прізвище та ініціали посадової особи контролюючого органу)

у присутності _____________________________________________________

(найменування посади, прізвище та ініціали матеріально відповідальної особи)

проведено опис та вилучення готівки _________________________________

(найменування платника податків,

________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ)

на загальну суму ___________________________________________ гривень

або _____________________________________________________________,

(найменування іншої валюти)

а саме: __________________________________________________________

(словами)

Номінал/валюта

Кількість

Сума

Підлягає спрямуванню на погашення податкового боргу платника податків _______________________________ гривень

(словами)

або ______________________________________________________________

(найменування іншої валюти)

___________ копійок.

Залишок готівки становить ______________________________ гривень

(словами)

або ______________________________________________________________

(найменування іншої валюти)

_______ копійок.

Опис готівки провели:

________________________________

(ініціали та прізвище посадової особи)

______________

(підпис)

________________________________

(ініціали та прізвище матеріально
відповідальної особи)

______________

(підпис)

Акт складено у двох примірниках. Один примірник акта одержав (одержала)

________________________________

(ініціали та прізвище матеріально
відповідальної особи)

______________”.

(підпис)

3. Абзац перший пункту 11 Порядку зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів, затвердженого зазначеною постановою, після слів “товарною біржею” доповнити словами “та/або з брокерською конторою (брокером)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 794 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar