Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт, складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження
[ Скачать с сервера (314.5 Kb) ] 17.02.2017, 14:51


Зразок бланку (форма шаблону) Акту, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження осподарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом:

Образец бланка (форма шаблона) Акта, составленного по результатам проведения плановой (внеплановой) проверки соблюдения лицензиатом требований лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов автомобильным транспортом, международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
27 грудня 2016 року N 470

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2017 р. за N 87/29955

 

 

 

 

 

 

 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

просп. Перемоги, 14, м. Київ, 01135
тел. (044) 351-44-01, тел./факс (044) 351-47-62, contact@dsbt.gov.ua

АКТ,
складений за результатами проведення планової (позапланової)
перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом

N   

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_____________________________________________________________________________________,
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків  , або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

_____________________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)

 

I. Загальна інформація про проведення перевірки

 

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться перевірка,
від    N   

Посвідчення (направлення на перевірку)
від    N   

Тип перевірки:

   планова;

   позапланова

 

II. Строк проведення перевірки

 

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

 

III. Особи, що беруть участь у проведенні перевірки

 

Посадові особи органу ліцензування:
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (посади, прізвища, імена та по батькові)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (посади, прізвища, імена та по батькові)

 

IV. Дані про останні проведені перевірки

 

Планова перевірка

Позапланова перевірка

   не проводилась

   не проводилась

   проведена з    по   

Акт перевірки N   

Розпорядження щодо усунення порушень

   не видавалося;    видавалося;

його вимоги    виконано;    не виконано

   проведена з    по   

Акт перевірки N   

Розпорядження щодо усунення порушень

   не видавалося;   видавалося;

його вимоги    виконано;    не виконано

 

V. Перелік питань щодо проведення перевірки


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 844 | Загрузок: 54
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar